Krystyna Szumilas z MEN w starostwie

Krystyna Szumilas z MEN w starostwie

w Aktualności

Podczas spotkania z dyretkorami szkół sekretarz Stanu z Ministerstwa Edukacji Narodowej mówiła o zmianach w edukacji i odpowiadała na pytania pracowników oświaty.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Krystynę Szumilas, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – odpowiedzialnej za jakość w edukacji, w tym za podstawę programową, podręczniki, sposób organizacji pracy szkół, nadzór pedagogiczny i doskonalenie nauczycieli – zmian, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Była zatem mowa m.in. o zmianach w kształceniu zawodowym (egzamin zawodowy zostanie zastąpiony kwalifikacyjnym), o powrocie do 3-letniego kształcenia zawodowego i 4-letniego technicznego. Prelegentka wspominała także o obowiązującej już nowej podstawie programowej w gimnazjach i związanej z nią zmianie w egzaminach gimnazjalnych. Licznie przybyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych pytali m.in. o systemowe doskonalenia nauczycieli, Centra Rozwoju Edukacji, egzaminy zawodowe oraz możliwości pozyskiwania środków na doposażenie pracowni internetowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top