Kwalifikacja Wojskowa

w Aktualności

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. 2013, poz. 1491), jak co roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Wałbrzycha.

W dniach od 01 kwietnia do 28 kwietnia 2014 r. Powiatowa Komisja Lekarska Wałbrzych Miasto pracować będzie w Wałbrzychu przy ul. Matejki 3, II piętro. Telefon kontaktowy do komisji kwalifikacji wojskowej k. 519693042.

1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 roku podlegają mężczyźni: urodzeni w 1995 roku, urodzeni w latach 1990-1994 – jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1993-1994, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, osoby które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie orzeczono im dotąd kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązana jest przedstawić dla potrzeb ewidencji woskowej następujące dokumenty: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. z powodu składania egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie zobowiązana jest bezwzględnie ustalić nowy termin zgłoszenia się z przedstawicielem gminy – telefon kontaktowy 74/ 6655359, 74/ 6655280 lub telefon komórkowy 519693042. W razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, Prezydent Miasta ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez policję.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top