Leonardo da Vinici w „Energetyku"

Leonardo da Vinici w „Energetyku"

w Aktualności

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk" w Wałbrzychu uzyskał dofinansowanie w ramach programu Leonardo Da Vinci w kwocie 92 000 Euro (około 386 tysięcy złotych. zł) na realizacje projektu pt. „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" LEONARDO DA VINCI IVT.

W ramach tego programu grupa 43 uczniów uczestniczyć będzie w stażach zagranicznych, które zostaną zorganizowane w znaczących firmach przemysłu niemieckiego zlokalizowanych w Berlinie i jego okolicach. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki współpracy nawiązanej ze stowarzyszeniem „Gesellschaft fur Europabildung" organizacją pozarządową, którą w 1989 roku założyli profesorowie i studenci Wolnego Uniwersytetu (Freie Universitat) w Berlinie. Według dyrektora szkoły Roman Głoda głównym czynnikiem, który spowodował wybór partnera w postaci „Gesellschaft fur Europabildung było to, że posiada on doświadczenie w zakresie przygotowywania praktyk w dziedzinach zgodnych z profilem naszej szkoły i oferuje szeroki wachlarz powiązań z odpowiednimi pracodawcami. Od 2008 roku GEB jest częścią sieci "EupQua – European Partnership for Quality in Vocational Training" działającej na rzecz jakości projektów IVT i PLM, przez co jest aktywnie zaangażowany we wdrażanie systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET". W ramach zaplanowanych działań uczniowie wyjadą na czterotygodniowe staże w dwóch terminach, pierwsza grupa w maju (20 uczniów) i druga (23 uczniów) we wrześniu 2013 roku. Jednakże zanim to nastąpi uczniowie wezmą udział w specjalistycznych zajęciach, które umożliwią im przygotowanie w zakresie językowym (obowiązkowym językiem będzie język angielski), jak i kulturowym. Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk", natomiast celami szczegółowymi są poprawa mobilności zawodowej uczniów, poprawa znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego, nauka tolerancji i poszanowania kultur, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy oraz przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych. Jak dodaje dyrektor Głód „dzięki nawiązanej współpracy szkoła jest na etapie przygotowywania kolejnych wniosków aplikacyjnych, które swoim działaniem obejmą następne kraje, a mianowicie: Włochy i Anglię. Dzięki takiemu zestawieniu uczniowie będą mieli możliwość poznania kolejnych krajów Europy, jak również ich specyfiki kulturowej oraz przemysłu tam funkcjonującego".

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top