List kupców do prezydenta

List kupców do prezydenta

w Aktualności

Ponad 1000 podpisów zebrali już kupcy, mktórzy handlują na placu przy zbiegu ulic Słowackiego i Nowy Świat w Wałbrzychu. Teraz wystosowali pismo do prezydenta miasta, w którym proszą o odstąpienie od pomysłu wywłaszczenia ich z tego miejsca.

Z uwagi na brak możliwości osobistego spotkania, zapewne spowodowany napiętym terminarzem Pana Prezydenta, zmuszeni jesteśmy komunikować nasz zdecydowany sprzeciw wobec zaistniałych zdarzeń za pomocą listu otwartego.

Od kilku tygodni prowadzimy batalię przeciwko bezprawnej próbie wywłaszczenia nas z nieruchomości przy zbiegu ulic Słowackiego i Nowy Świat w Wałbrzychu, na której obecnie znajduje się Targowisko. Inwestorem zamierzenia pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu" jest Gmina Wałbrzych, zaś ZDKiUM w Wałbrzychu jest jednostką działającą w jej imieniu. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację w/w inwestycji zmierza do bezprawnego przejęcia przez Gminę Wałbrzych naszej nieruchomości z przeznaczeniem na budowę kolejnego parkingu.

Powołana we wniosku przez ZDKiUM ustawa z dnia 10.IV.2003 r., tzw. specustawa drogowa nie ma zastosowania do realizacji inwestycji, które nie są drogami, a nasza nieruchomość nigdy drogą nie była i nie jest, chociażby z uwagi na istniejące na niej zabudowania teraz i w czasach przeszłych na potwierdzenie czego istnieją artefakty w postaci fotografii. Przypominamy Panu, że rudymentarne prawo własności zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP może być ograniczone tylko przez ustawę, a wzmiankowana nie ma tu zastosowania.

Panie Prezydencie, w Wałbrzychu nie jest potrzebny kolejny parking, ale miejsca pracy! Nie można bezdusznie w imię indywidualnych względów estetycznych rujnować życia kilkunastu rodzin i pozbawiać prawowitych właścicieli ich własności i pracy! Takie postępowanie jest nie tylko gwałtem na ustawie zasadniczej, jaką jest Konstytucja RP, ale też policzkiem wymierzonym w podstawowe prawa do godnego życia. W takim kontekście można wszelkie rewitalizacje i podobne kombinacje nazwać jedynie PUDROWANIEM TRUPA, bo czymże jest piękne granitowe miasto bez mieszkańców? REWITALIZACJA , to ożywianie, a nie zabijanie.

Nasz protest popiera już ponad 1000 mieszkańców miasta, co wyrazili podpisując petycję o zaniechaniu likwidacji Targowiska. Podpisy zbierane są każdego dnia, bo ludzie lubią to miejsce i nie wyobrażają sobie, aby zniknęło ono z mapy Wałbrzycha. Wolą żywe Targowisko od martwego parkingu.

Panie Prezydencie

Uważamy, że przedstawione przez nas racjonalne i podparte przepisami prawa argumenty sprawią, że Gmina Wałbrzych odstąpi od próby bezprawnego przejęcia naszego majątku i pozbawienia nas oraz kupców wałbrzyskich środków do życia. Oczekujemy, że sprawiedliwości stanie się zadość.

 

Właściciele Adam i Ewa Kurek

oraz Kupcy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top