Listy otwarte do mieszkańców

Listy otwarte do mieszkańców

w Aktualności

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w radzie miejskiej Wałbrzycha wystosował dwa listy do mieszkańców miasta. To pokłosie czwartkowej sesji podczas której przyjęto uchwałę o zaciągnięciu kolejnego kredytu. Tym razem w wysokości 20 milionów złotych. Poniżej pełna treść dokumentów.

„Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wałbrzycha głosował przeciw uchwale zezwalającej Prezydentowi Wałbrzycha na dalsze zadłużenie naszego miasta, jak również przeciw zmianom w projekcie uchwały nr XLI/358/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013 – 2031 i zmianom w projekcie uchwały nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok. Naszym zdaniem środki pieniężne na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały ujęte w budżecie na 2013 rok powinny być zabezpieczone, a ewentualne zmiany mogą wynikać ze zdarzeń losowych np. klęsk żywiołowych, w przeciwnym wypadku władze miasta doprowadzą do katastrofy finansowej nasze miasto, które jest nadmiernie zadłużone. Specjaliści od ekonomii przestrzegają, że problem życia ponad stan przekracza granicę bezpieczeństwa, kiedy nieodpowiedzialni ludzie zaciągają kredyty na spłacanie długów wcześniej zaciągniętych, co wytwarza spiralę zadłużenia, która w konsekwencji ciągnie na dno nieodpowiedzialnych kredytobiorców. Przypominamy, że już w 2012 władze Wałbrzycha nie były w stanie spłacić przypadającego na ten rok zadłużenia i na ten cel zaciągnęły pożyczkę długoterminową w kwocie 28 852 484 zł! Natomiast w pierwszym półroczu 2013 zwiększono dług emitując obligację na kwotę 40 mln. zł. Strategia takiego działania może wyglądać tak: zadłużyć Wałbrzych by stworzyć mit o dobrym gospodarzu, a potem niech się dzieje, co chce. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości świadomi odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa za losy naszego miasta apelują do władz miasta o opamiętanie się i nie pozbawianie nadziei na lepsze jutro mieszkańców Wałbrzycha, którzy jeszcze w nim pozostali" – czytamy w pierwszym liście. „ Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Wałbrzycha głosował przeciw projektowi uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/138/2004 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu w brzmieniu proponowanym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Szczególne obawy i wątpliwości wzbudził zapis nieograniczonych możliwości dysponowania majątkiem Gminy Wałbrzych, czyli tak naprawdę majątkiem, który jest własnością wszystkich wałbrzyszan a nie prywatnym folwarkiem uprzywilejowanej grupy ludzi starannie wyselekcjonowanej przez rządzących Wałbrzychem. Nie można sprzedawać i zastawiać majątku wspólnego, bez wiedzy i przyzwolenia ich właścicieli. Wszelkie zgody na dokonanie powyższych czynności winna wyrażać Rada Miejska Wałbrzycha po uprzednich konsultacjach z mieszkańcami Wałbrzycha zgodnie z przyjętymi zasadami demokracji, która mamy nadzieję jeszcze w Wałbrzychu obowiązuje. Przypominamy, że niczym nieuzasadnione jednowładcze rządy wyjęte spod jakiejkolwiek kontroli społecznej prowadziły do powstawania niezrozumiałych transakcji, co skutkowało nieodwracalnymi szkodami gospodarczymi i uzasadnionymi wybuchami społecznego niezadowolenia. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Wałbrzychu zaproponował stosowne poprawki uwzględniające oczekiwania mieszkańców Wałbrzycha oraz ich przedstawicieli. Platforma Obywatelska wraz z koalicjantami odrzuciła wszystkie poprawki". – napisali w kolejnym członkowie PiS-u.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top