Logopedia na topie

Logopedia na topie

w Aktualności

W dzisiejszym świecie trudno funkcjonować bez umiejętności odpowiedniego komunikowania się z innymi. Dzieciom z problemami logopedycznymi już na starcie trudniej odnaleźć się w społeczeństwie. Okazuje się, że na rynku pracy specjaliści-logopedzi są coraz bardziej poszukiwanymi pracownikami.

Logopedia wyznaczyła swój obszar badań jako całokształt zagadnień związanych z mową. Jest to nauka interdysyplinarna, która włącza się do nurtu współczesnych osiągnięć nauk zajmujących się językiem dziecka. W takim ujęciu logopeda powinien interesować się nie tylko umiejętnościami językowymi, ale również psychologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami wypowiedzi. Współczesny logopeda zajmuje się szeroko pojętą terapią wad wymowy i mowy, zajmuje się człowiekiem pod kątem komunikacji od poczęcia do okresu późnej dorosłości. Z roku na rok obserwuje się wzrost problemów związanych z językiem, na wielu jego płaszczyznach (fonologiczna, morfologiczna, prozodyczna).

– Do tej pory bagatelizowano owe problemy, nie stanowiące zagrożenia życia, a przeświadczenie o czasowym minięciu na długo pozostawało w świadomości Polaków ( „z tego się wyrośnie"). Rzeczywistość jest jednak nieco inna… We współczesnym świecie sprawna komunikacja słowna spełnia coraz bardziej istotną funkcję. Od sposobu wypowiadania się niekiedy zależy nasza przyszłość, awans, poważanie społeczne. Świat zaczął zwracać uwagę nie tylko na to co mówimy, ale również jak. Mówi się, że granice naszego języka są granicami naszego myślenia., a więc sprawne posługiwanie się mową stało się istotnym elementem naszego życia – mówi Dorota Dąbrowska, logopeda, wykładowca w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oferuje podyplomowe studia kwalifikacyjne – logopedia z emisją głosu. Studia adresowane są do nauczycieli czynnych zawodowo i poszukujących pracy, absolwentów studiów wyższych  pragnących pracować z dziećmi lub dorosłymi w zakresie terapii zaburzeń mowy i emisji głosu w placówkach oświatowych, artystycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prywatnych gabinetach specjalistycznych.  Absolwenci: uzyskują kwalifikacje nauczyciela logopedy, potwierdzone dyplomem (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10  września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).- Zajęcia prowadzone są zarówno z logopedami, którzy na co dzień pracują z dziećmi jak i z teoretykami z tytułem naukowym. Osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego mogą je zdobyć na naszych studiach podyplomowych, organizowanych w tym zakresie. Koszt, to jedyne 1500 zł za semestr – mówi dr Mirosława Furmanowska, dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ AS w Wałbrzychu.

Są jeszcze wolne miejsca! Chętni mogą zgłaszać się do instytutu!Instytut Humanistyczny – tel.74 6419250; fax 746419202 e-mail: pedagogika@pwsz.com.plDział Nauczania i Spraw Studenckich: tel.74 6419203 ( 04,05) e-mail – szewczak@pwsz.com.plKierownik: dr Mirosława Furmanowska, tel. 609094908e-mail – pedagogika@pwsz.com.plTematyka studiów obejmuje cztery bloki przedmiotowe:medyczny: anatomia narządów mowy, głos i słuch, anatomia układu nerwowego, foniatria, neurologia, ortodoncja,logopedyczny: surdologopedia, oligologopedia, emisja i higiena głosu, dyslalia, jąkanie, oligofazja, afazja, podstawy rehabilitacji głosu, impostacja głosu,psychologiczno-pedagogiczny: psychologia rozwojowa, elementy neuropsychologii, diagnoza i terapia pedagogiczna, elementy terapii rodzin,lingwistyczny: nauka o języku, zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top