Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju

w Gospodarka

O słabych i mocnych stronach, szansach i zagrożeniach oraz największych problemach występujących na obszarze gminy Głuszyca rozmawiano podczas trzeciego potkania konsultacyjnego poświęconego przygotowaniu materiałów do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z programem w pierwszej kolejności zapoznano zebranych z dotychczasową działalnością Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie" oraz ze zrealizowanymi projektami w okresie programowania PROW 2007-2013. Następnie zgromadzonym zostały przedstawione podstawowe założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dalszej części spotkania przystąpiono do określenia słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz największych problemów występujących na obszarze gminy. Zebrany materiał posłuży do określenia celów oraz do sformułowania przedsięwzięć, jakie powinna zawierać Lokalna Strategia Rozwoju. Spotkanie prowadzili przedstawiciele zarządu „Partnerstwa Sowiogórskiego": prezes Aleksandra Ignaszak oraz członek zarządu Tomasz Gromala. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy: Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz radni Rady Miejskiej w Głuszycy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top