Lustrujemy wałbrzyskie spółki cz.V

Lustrujemy wałbrzyskie spółki cz.V

w Aktualności

To jeden z największych zarządców komunalnych w Polsce. Wałbrzyski Miejski Zarząd Budynków administruje bowiem zasoby, w których mieszka około 55 tysięcy mieszkańców. Ale ubiegły rok zamknął stratą. – Planowaną stratą – podkreśla zarząd.

Spółkę MZB powołała w 2001 roku rada miasta. Zarządza powierzchnią około 1 miliona metrów kwadratowych. W okresie 2003 – 2008 jej kapitały własne zwiększyły się z 4,7 mln zł do 4,5 mln złotych. W tym czasie MZB wypłaciło gminie dywidendę w wysokości 700 tysięcy złotych. Zdaniem zarządzających wartość rynkowa MZB kształtuje się na poziomie ponad 14 milionów złotych. – W ciągu ostatnich pięciu koszty związane z zarządzaniem zasobem komunalnym zostały zmniejszone z 6,2 mln złotych do 4,5 miliona złotych – wynika z raportu przygotowanego przez zarząd. – To oznacza zmniejszenie wydatków gminy z tytułu wynagrodzenia zarządcy w okresie 2003 – 2008 o około 6,7 miliona – mówi Grażyna Muszyńska – Szmaj, prezes MZB. – Osiągnęliśmy to między innymi poprzez: redukcję kosztów zatrudnienia, zmianę systemu wynagradzania, wprowadzenie rachunku kalkulacyjnego kosztów, budżetowanie, komputeryzację spółki oraz proces szkolenia pracowników – dodaje. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat wałbrzyskie wspólnoty zrealizowały remonty na kwotę ponad 57 milionów złotych – To odbyło się dzięki zaangażowaniu pracowników naszej spółki i współpracy z instytucjami finansującymi – zaznaczają zarządzający MZB. Jak podkreślają obecnie realizują również działania związane z przystąpieniem do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2008-20015 niektórych wspólnot z dzielnicy Śródmieścia. – Składamy wnioski w ich imieniu, pomagamy w uzyskaniu kredytu i rozliczeniu inwestycji – mówi Muszyńska – Szmaj. W ramach LPR administrowane przez spółkę, która zarządza wspólnoty mogą zrealizować inwestycje na kwotę 8,5 miliona złotych, z czego ponad połowę stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych. Rok 2008 MZB zakończyło stratą w wysokości 396,7 tysięcy złotych. – Była ona przewidziana w planie finansowym spółki na rok 2008 i zatwierdzonym w pierwszym kwartale 2008 roku. Strata w wysokości 375,6 tysięcy złotych została pokryta z rezerwy specjalnie utworzonej na ten cel w bilansie za rok 2007 w wysokości 462 tysięcy złotych. Na taki wynik finansowy miał wpływ przede wszystkim wzrost wynagrodzeń oraz utworzenie odpisów aktualizacyjnych na sprawy sądowe. To była strata planowana. O stracie dla właścicielka można mówić w przypadku kiedy następuje realna zamiana wartości spółki lub gdy właściciel musi pokryć stratę poprzez dopłatę do kapitału. A taka sytuacja MZB nie dotyczy – podkreśla Grażyna Muszyńska – Szmaj. Na dzień 30.08.2009 wynik brutto wyniósł 824 tysiące złotych (517,56 tysięcy złotych netto), a wynik na działalności finansowej 325 tysięcy złotych. Ile zarabiają w MZB?Średnie wynagrodzenie prezes Grażyna Muszyśska – Szmaj 8777,40 netto/12980,25 bruttowiceprezes Wojciech Czerwiński – 8239,63/11465,32 bruttoczłonek zarządu Wiesław Urbański – 6077,85/8898,93NagrodaGrażyna Muszyńska – Szmaj 9058,10 netto/13000,00 bruttoWojciech Czerwiński 8013,24 netto/11500,00 bruttoWiesław Urbański 6271,15 netto/9000,00 brutto

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top