Magistrala rowerowa ma połączyć gminy

w Czarny Bór

Siedem samorządów regionu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego zamierza zaprojektować i wybudować magistralę rowerową, która połączy Szczawno-Zdrój z granicą państwa w Lubawce. Obok miasta Kamienna Góra do inicjatywy przystąpiły gminy: Boguszów-Gorce, Kamienna Góra (gmina wiejska), Lubawka, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice i Czarny Bór.

Około 20-kilometrowa magistrala ma przebiegać przez teren wszystkich tych gmin. Odcinek kamiennogórski ma liczyć ok. 3  kilometry i będzie łączył się z istniejącą ścieżką rowerową, poprowadzoną po dawnym nasypie w kierunku Krzeszowa. – Spotkaliśmy się dziś w Boguszowie-Gorcach. Zapoznaliśmy się ze wstępnie proponowanym przebiegiem ścieżki. Koszty budowy zostały oszacowane na ponad 20 mln zł – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. – Liderem projektu została gmina Czarny Bór. Chcielibyśmy go sfinansować ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – dodaje burmistrz Chodasewicz. Magistrala łącząca gminy ma stanowić przede wszystkim alternatywę dla dojazdu drogami, po których poruszają się pojazdy mechaniczne. Bezpieczny przebieg ścieżki ma skłaniać do wyboru roweru jako środka komunikacji np. przy dojazdach do pracy. Uczestnicy projektu w tym roku chcieliby zamknąć dokumentację budowlaną i w kolejnym roku przystąpić do budowy.

To kolejna propozycja związana z utworzeniem długich odcinków przeznaczonych dla rowerzystów. W listopadzie 2021 roku grupa samorządowców podpisała deklarację współpracy przy budowie Cyklostrady Dolnośląskiej. – Dolny Śląsk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy. Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowo budowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i środowiska – mówił wówczas marszałek Cezary Przybylski.

Cyklostrada Dolnośląska to system tras rowerowych, które poprawią dostępność transportową regionu, zintegrują lokalne drogi rowerowe i powiążą je z dolnośląską siecią kolejową. Projekt oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. Cyklostrada powstaje  w oparciu o obiektywne kryteria i zapewnia między innymi dostęp do atrakcji turystycznych, a także połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu. – Projekt Cyklostrady mamy nadzieję zrealizować w ciągu najbliższych lat we współpracy z gminami – tłumaczył Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – To będą trasy turystyczne, długodystansowe, przebiegające nie tylko przez nasz region, ale także przez sąsiednie województwa i będą się łączyć z trasami w Niemczech i Czechach. Jestem przekonany, że ten projekt przyniesie korzyści ze względu na łatwiejszy dostęp do atrakcji Dolnego Śląska, które przez to odwiedzi więcej osób wspierających w ten sposób naszą regionalną turystykę – dodawał.  Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac planistycznych, które trwały w ostatnich 4 latach. W 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową, której podstawowym celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa. Rok później podpisano list intencyjny w sprawie Blue Velo – szlaku odrzańskiej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki od granicy czeskiej aż do Bałtyku. Dokument podpisano podczas Rowerowego Forum Metropolitalnego zorganizowanego m.in. przez urząd marszałkowski i Instytut Rozwoju Terytorialnego. Trasa Blue Velo nawiązuje do modelu długodystansowych szlaków rowerowych prowadzonych wzdłuż dolin rzecznych, takich jak np. Łabska Trasa Rowerowa czy ścieżka wzdłuż Dunaju. Dzięki intensywnemu ruchowi turystycznemu trasy te stanowią ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów, przez który przebiegają, przynosząc im wymierne korzyści ekonomiczne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Czarny Bór

Dożynki i Święto Pieroga

Tradycyjne, Czarnoborskie Dożynki, wielobarwne stoiska ze swojskim jadłem oraz legendarne Dolnośląskie Święto

Zawody rowerowe MTB

Aż 130 zawodników stanęło na starcie zawodów rowerowych, które rozegrano nad zalewem

Spółdzielnia powołana

W siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Czadrowie odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Energetycznej
Go to Top