"Mam wiele energii"

"Mam wiele energii"

w Aktualności

Robert Jagła. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, członek Rady Regionu Dolny Śląsk Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Zarządu Powiatowej Platformy Obywatelskiej w Świdnicy, przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Żarowie. Były Radny Rady Powiatu Świdnickiego i Szef Klubu Radnych Powiatowych Platformy Obywatelskiej w Świdnicy. Kandydat na Posła RP.

– Dlaczego zdecydował się Pan kandydować w wyborach do Sejmu?

– Podjąłem decyzję o kandydowaniu do Sejmu RP, gdyż nie są mi obojętne sprawy naszego państwa, naszego regionu. Od 25 lat angażuję się w działalność społeczną , początkowo jako instruktor ZHP, później jako organizator i członek wielu organizacji społecznych i charytatywnych. Uważam, że poprzez pracę w Sejmie, będę miał wpływ na polepszenie warunków życia i pracy Polaków, dlatego chcę podjąć się tej misji.

– Jaki jest Pana program wyborczy?

– Nie należę do osób agresywnych, dziko walczących o spełnianie własnych ambicji. Wierzę, że w spokojnym tonie i dzięki merytorycznej dyskusji można osiągnąć więcej. Mam jasno określone plany. Przede wszystkim wpływać na sukcesywną zmianę życia mieszkańców – lokalnej ojczyzny i całego kraju. Komunikacja, służba zdrowia, gospodarka, podatki, edukacja, sport, kultura, bezpieczeństwo – to obszary, w których na przestrzeni ostatnich lat wiele się w Polsce zmieniło. Nasz kraj jako jeden z nielicznych oparł się kryzysowi, idziemy do przodu. W każdym marszu potrzebni są jednak liderzy, którzy nadają tempa, weryfikują progres i wytyczają szlaki. Razem z moją partią chce poprowadzić Polskę do rozwoju gospodarczego. Mój program wyborczy opiera się na kilku najważniejszych kierunkach.

– Więc konkretnie. W sferze gospodarki?

– Chciałbym, aby w regionie wałbrzyskim dało się zauważyć jeszcze większe ożywienie gospodarki poprzez rozwój stref ekonomicznych, ale także poprzez edukację na temat szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Właściciele małych firm to bohaterowie, walczący z losowymi wiatrakami, których nie tylko nie należy karać za odwagę, ale wręcz wypada nagradzać za trud wniesiony w pracę. Niezmiernie ważne jest, aby zmniejszyć obciążenia fiskalne ZUS, co pozwoli na zatrudnianie nowych pracowników . Obecny stan powoduje rozrost „szarej strefy", a wielu przedsiębiorcom uniemożliwia legalne zatrudnianie pracowników.

– W sferze bezrobocia i problemów ludzi młodych

– W naszym kraju nie funkcjonuje dobrze system wdrażania do pracy i do samodzielnego życia ludzi młodych . Niezmiernie trudno jest założyć rodzinę i usamodzielnić się finansowo. Należy to zmienić poprzez skierowanie dodatkowych środków na aktywizację zatrudnienia ludzi młodych i nabywania doświadczenia oraz uzyskania stałego dochodu. To pozwoli na start w dorosłe życie.Chciałbym również poprzez moją pracę w Sejmie ułatwić młodym ludziom zdawanie egzaminów prawa jazdy , gdyż obecny system jest niesłychani restrykcyjny. Moim marzeniem jest zdawania prawa jazdy już w szkole średniej , tak aby młodzi byli przygotowani zaraz po szkole do funkcjonowania w społeczeństwie . – Komunikacja?- W naszym regionie zauważa się prowadzone remonty drogowe. Jestem kierowcą, wiec doskonale zdaję sobie sprawę z tego, w jaki sposób prace te utrudniają codzienne funkcjonowanie. Musimy ten stan potraktować jednak jak gorzki lek, który leczy. Jako poseł na pewno chciałbym się włączyć w działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury drogowej w ogólnopolskim zakresie, m.in. przez budowę kolejnych kilometrów autostrad i w zakresie lokalnym, poprzez pomoc samorządom w budowie i naprawie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

– Bezpieczeństwo – Na przestrzeni swojej drogi zawodowej współpracowałem z policją i innymi służbami zajmującymi się bezpieczeństwem. Sądzę, że samorządy powinny ściśle współpracować z policją i strażą pożarną, by wspólnie określać roczne plany budżetowe i priorytety.Ważna jest dalsza poprawa systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego , ochrony przed klęskami żywiołowymi , które mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

– W jakich komisjach w Sejmie mógłby Pan wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie?- W radzie powiatu Świdnickiego pracowałem w komisji infrastruktury technicznej i rozwoju oraz komisji kultury i sportu. W parlamencie chcę swoją wiedzę związaną z motoryzacją, infrastrukturą przekładać na pracę m.in. w Komisji Infrastruktury. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalne oraz Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, to tematy potrzebne, aby nasz region się mógł rozwijać. Właśnie dlatego w niej również widzę miejsce dla siebie. Nie chcę być postrzegany jako ten, który przekraczając progi sejmu zapomina o regionie. Mam tutaj najukochańsze osoby na świecie, które stanowią jeden z kluczowych gwarantów, że właśnie w regionie wałbrzyskim będę mieszkał, w przypadku wygrania wyborów, i na rzecz tego regionu będę pracował. Kandydaci ( Posłowie) Platformy Obywatelskiej z regionu wałbrzyskiego pracowali w poprzedniej kadencji już w innych komisjach sejmowych więc razem moglibyśmy się uzupełniać.

– Przeglądając Pana stronę internetową (www.robertjagla.pl) widać, że dużo Pan czasu poświęca na działalność społeczną. Jak w przypadku wygranej uda się Panu to wszystko pogodzić?- To prawda, przez całą moją pracę zawodową angażuję się w kilka projektów społecznych. Już jako dyrektor biura poselskiego działałem na rzecz innych. Uważam więc, że nie tylko jestem w stanie połączyć swoją działalność społeczną z zawodową, ale również jest to mój obowiązek. Poseł to nie zawód. To służba społeczną, którą pełni się zarówno w garniturze i krawacie podczas sejmowych posiedzeń, ale również w podkoszulku poza fleszem aparatów podczas pracy na rzecz lokalnej społeczności.

– Może Pan złożyć publiczną deklarację, że po otrzymaniu zaufania wyborców będzie Pan realizował swój program wyborczy i dbał o interesy mieszkańców całego kręgu wyborczego?

– Tak oczywiście, jestem gotowy podjąć to wyzwanie. Ci, którzy mnie znają wiedzą, że jak zaczynam określony projekt, to robię wszystko, aby zrealizować go do końca. Uważam, że trzeba połączyć wszystkie siły, by dbać o nasz region. Nie ma znaczenia, jakie barwy nosimy. Jest jeden określony cel, praca na rzecz wyborców. Praca dla naszej społeczności. Od jakiegoś czasu zbyt dużo dostrzega się i odczuwa nienawiści, niezgody i braku współpracy parlamentarzystów wszystkich opcji dla określonych projektów. Zrobię wszystko, by razem dbać o region wałbrzyski. Startuję z listy Platformy Obywatelskiej, bo z programem tej partii się utożsamiam. Nie należę jednak do fanatyków, skłonnych bronić tez, w które nie wierzą. Najważniejszy jest człowiek i szacunek do wartości najwyższych: prawdy, poszanowania bliźniego, sprawiedliwości. Programy polityczne to narzędzia, którymi, jako politycy staramy się posługiwać. Istotne jest jednak to, by zarówno podczas kampanii, ale przede wszystkim po jej zakończeniu nie zapomnieć o celu najważniejszym, którym jest właśnie odpowiedzialne wypełnianie deklaracji przedwyborczych. Mam w życiu honorową zasadę – jeśli wiem, czuję, podejrzewam, że określonej przysięgi nie będę mógł spełnić – nie robię tego, nie przysięgam. Jestem bowiem świadomy jak rozczarowania i wiążące się z tym konsekwencje mogą wpływać na życie ludzi. Dlatego teraz publicznie deklaruję , że będąc posłem podporządkuję życie służbie publicznej. To misja, którą realizuje się w dzień i w nocy, w sejmie i w kościele, na wczasach i na urodzinach siostrzeńca. To stały dyżur, bez przerwy. Mam w sobie wiele energii, którą chciałbym oddać społeczeństwu. W pewnym sensie chciałbym to zrobić z czysto samolubnych przesłanek. Wypełniając dobrze swój obowiązek, będę po prostu szczęśliwym Polakiem.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top