" Mamy ogromny potencjał "

" Mamy ogromny potencjał "

w Aktualności

O budżecie na rok 2012, inwestycjach oraz o relacjach z opozycją i perspektywie grodzkości Wałbrzycha rozmawiamy z Robertem Ławskim, starostą wałbrzyskim.

– Jakie cele stawia sobie powiat wałbrzyski na 2012 rok?

– Mamy w Polsce zaciskanie pasa, ale nie chcemy, aby ta sytuacja odbiła się na zadaniach, jakie realizujemy na rzecz mieszkańców powiatu. Dlatego na ostatniej sesji bez głosu sprzeciwu przyjęliśmy na 2012 roku budżet, który jest bezpieczny i zrównoważony. To gwarancja dla mieszkańców, że  nadal będziemy mogli realizować zadania, jakie wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym i to na najwyższym poziomie. Chcemy też spłacić możliwie jak najwięcej kredytów, jakie zostały zaciągnięte we wcześniejszych latach na inwestycje realizowane w powiecie.

– Czy zatem, biorąc pod uwagę i kryzys, i spłatę kredytów przez powiat, można liczyć w 2012 roku na jakieś inwestycje?

– Oczywiście, że tak. Będzie ich sporo, głównie w oświacie i na drogach powiatu. Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe, to mamy zamiar kontynuować duży projekt o wartości 5 milionów złotych, dzięki któremu zostaną doposażone pracownie w naszych szkołach, będziemy także kontynuowali projekt związany z przystąpieniem I LO do międzynarodowej matury. Nasza placówka będzie drugą publiczną na całym Dolnym Śląsku, gdzie uczniowie, mam nadzieję, będą mogli przystąpić do międzynarodowej matury. A taka matura otwiera drzwi do uczelni niemalże na całym świecie.

– Kierowcy zapewne chcieliby przeczytać o remontach dróg. Czy będą?

– Tak jak powiedziałem, oprócz oświaty, chcemy nadal inwestować w poprawę jakości dróg, bo w sumie z nich mieszkaniec powiatu korzysta najczęściej na co dzień. Na remonty i inwestycje na drogach wydaliśmy w 2011 roku ponad 6 milionów złotychł.  W tym roku planujemy prace na drogach m.in. w gminie Czarny Bór, Głuszyca, Stare Bogaczowice, czy  Boguszów-Gorce.

– Spłata kredytu, inwestycje… czy powiat będzie na czymś oszczędzał?

– Na pewno nie na realizacji zadań. Raczej na administracji, co już udaje nam się z dużym powodzeniem. W opublikowanym przez tygodnik ,,Wspólnota" rankingu zajęliśmy 17. miejsce wśród oszczędnych powiatów w Polsce i 3. miejsce na Dolnym Śląsku. Pod uwagę brano właśnie bieżące wydatki na administrację. Tak wysokie miejsca w rankingu świadczą m.in. o tym, że nie ma u nas przerostu administracji, że mamy dobrą politykę kadrową, a m.in. dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, zmniejszyliśmy koszty materiałów biurowych. I nie obniżamy przy tym jakość obsługi klienta.

– Powróćmy jeszcze do tematu oświaty. Prezydent planuje likwidację sześciu szkół. Powiat nie dość, że nie ma w planach likwidacji żadnej ze swoich szkół, to jeszcze wystąpił do miasta z propozycją przejęcia Gimnazjum nr 4 na Sobięcinie. Czy powiat faktycznie na to stać?

– Nasza oświata jest na dobrym poziomie, a I czy II LO co roku zajmują wysokie miejsca w rankingach. Prowadzimy szkoły dobrze, wiemy, jak to robić, aby nie brakowało pieniędzy na realizację zadań edukacyjnych, czy też na pensje dla nauczycieli. Wspieramy też uczniów – tylko w 2011 roku przeznaczyliśmy na stypendia blisko 100 000 złotych. Przypomnę też, że większość szkół została już wyremontowana. W tej chwili kończymy wymianę okien w ,,Energetyku". Wiemy, jak skutecznie zarządzać szkołami i stać nas na utworzenie na Sobięcinie zespołu szkół, w skład którego weszłoby Gimnazjum nr 4. Pismo w tej sprawie wysłaliśmy do prezydenta. Wcześniej rozmawiałem o tym z wiceprezydentem Nowaczykiem.

– Czy wpłynęła już odpowiedź? Rozmawiał ktoś z Państwem z miasta w tej sprawie?

– Otrzymaliśmy odpowiedź, że w pierwszej kolejności analizowane są wszystkie propozycje, które są wynikiem konsultacji społecznych. Dopiero później zostaną rozważone m.in. te ze strony samorządów.

– W tej beczce miodu łyżką dziegciu może się okazać grodzkość Wałbrzycha, o którą zabiega prezydent. Czy ma Pan alternatywę dotyczącą założonych planów na 2012 rok przy założeniu, że Wałbrzych wyłączy się z powiatu?

– W 2012 roku nic się nie wydarzy, więc rok będzie realizowany z takim budżetem, jaki przyjęła Rada Powiatu. Ewentualne zmiany są prawnie możliwe najwcześniej od 2013 roku.

– Radni powiatu przyjęli propozycję budżetu na 2012 rok bez głosu sprzeciwu. W mieście było inaczej. Czy wierzy Pan, że bez względu na opcje polityczną, również będą tak głosowali w sprawie grodzkości?

– To pytanie raczej nie do mnie, a  do radnych… W sprawach merytorycznych staram się od pierwszego dnia traktować radnych opozycyjnych i koalicyjnych tak samo:  zawsze mam czas, żeby z nimi rozmawiać, również na trudne tematy. Jeśli będzie głosowanie nad grodzkością, to znając radę powiatu wiem, że wszyscy jej członkowie na pewno podejdą do tematu merytorycznie, podobnie jak do uchwały w sprawie budżetu.  Spora grupa radnych była na spotkaniu z prezydentem i poznała jego argumenty w sprawie grodzkości, my przedstawiliśmy swoje, byli też eksperci związani ze zmianami granic administracyjnych w samorządach. Myślę więc, że radni znają argumenty każdej ze stron. Sądzę też, że nie będzie wprowadzana dyscyplina w  żadnym klubie w głosowaniu i każdy z radnych będzie podejmował decyzje pewnie zgodnie z własnym sumieniem. To są mądrzy doświadczeni samorządowcy, którzy niejednokrotnie na sesji dali przykład merytorycznej dyskusji i troski o dobro mieszkańców, których reprezentują, więc sądzę, że tym będą się kierować, a nie przynależnością partyjną.

– W mijającym roku stawiał Pan m.in. na turystykę. Czy dalej powiat będzie szedł w tym kierunku?

– Mamy ogromny potencjał w powiecie, trzeba go tylko umiejętnie wykorzystać. Dlatego realizujemy dwa duże projekty: ,,Ziemię Wałbrzyską" i ,,Lokalną Organizację Turystyczną". To nie są rzeczy na jeden rok. To długofalowa współpraca z podmiotami działającymi w turystyce, wieloletnia współpraca  z gospodarstwami agroturystycznymi. Promocja ma sens tylko wówczas, jeśli jest prowadzona strategicznie i długofalowo.

– Jak podsumuje Pan mijający rok?

– Kiedy obejmowałem stanowisko, to postawiłem sobie za jeden z szybkich celów do realizacji ukończenie budowy strażnicy. Udało się. 23 grudnia dokonano odbioru prac budowlanych. To był też dobry rok dla oświaty: podpisaliśmy umowy o współpracy między naszymi szkołami a przedsiębiorstwami działającymi na lokalnym rynku,  weszliśmy w program międzynarodowej matury. Sukcesywnie remontowaliśmy drogi w  powiecie, m.in. w Sierpnicy, w  Mieroszowie, w Wałbrzychu.  Jako jeden z 26. Samorządów Dolnego Śląska dołączyliśmy do aglomeracji wrocławskiej – będziemy partycypowali w kosztach na rzecz nowoczesnej i dobrej komunikacji kolejowej po to, aby nasi mieszkańcy szybko i bezpiecznie poruszali się pociągami do miast regionu. Nasz urząd działa coraz szybciej i coraz sprawniej: dla przykładu – np. Wydział Komunikacji, wydał pierwszym półroczu 2010 roku 1139 decyzji, ale już w półroczu 2011 roku zostało wydanych o blisko pół tysiąca decyzji więcej. Znaleźliśmy się w czwórce najlepiej ocenianych powiatów na Dolnym Śląsku – niezależni eksperci przyznawali nam tytuł Nominanta Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Po raz pierwszy w historii powiatu zorganizowaliśmy Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Uważam, że nie był to rok łatwy, ale nam udało się sporo zrealizować. O tym, że robiliśmy to dobrze, świadczą otrzymane wyróżnienia.

 – Panie Starosto, odejdźmy zatem na chwilę od zarządzania powiatem na rzecz polityki.  Czy to prawda, że 28 stycznia na konwencie powiatowej SLD nie będzie pan chciał się  ubiegać o przewodnictwo w partii?

– Raczej nie będę się ubiegał.

– Ale jest pan przecież dzisiaj niekwestionowanym liderem, zastąpił Pan w strukturach regionu Janusza Krasonia i  słychać, że większość kół podejmuje uchwały popierające Pana osobę.

– To już temat na dłuższą rozmowę, dotyczący polityki, tutaj chciałbym mówić o mojej pracy w powiecie z perspektywy starosty.

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał
Go to Top