Mamy pracują elastycznie

Mamy pracują elastycznie

w Aktualności

""

Anna ma 28 lat. Urodziła córkę. Bała się, że nie będzie mogła spełniać się zawodowo. Niepotrzebnie. Dzięki telepracy, jednej z najpopularniejszych elastycznych form zatrudnienia, pracuje w domu opiekując się równocześnie swoim dzieckiem.

Anna jest operatorem DTP  (ang. Desktop Publishing – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi). Pracuje w jednym z lokalnych tygodników. Rozliczana jest nie tyle z liczby przepracowanych godzin, ale z określonych zadań, którymi jest cotygodniowe przygotowanie gazety do druku. Swoje obowiązki wykonuje poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia. Gotowy materiał dostarcza do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej: internetu i komputera. To za ich pośrednictwem otrzymuje projekty poszczególnych stron. Następnie w dogodnym dla siebie czasie składa je w odpowiednim programie. Całość odsyła pracodawcy. Dzięki tak elastycznej formie zatrudnienia ma możliwość samodzielnej organizacji czasu pracy. Ponadto nie traci czasu na dojazdy do oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów siedziby firmy. Jej pracodawca natomiast ogranicza koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy.

Anna nie jest jedynym pracownikiem firmy korzystającym z tej formy zatrudnienia. Jej koleżanka wyjechała na drugi koniec Polski, bo mąż Moniki dostał dobrą pracę. Wcześniej Monika była odpowiedzialna za organizację konkursów w gazecie, dla której pracowała. Miała szerokie kontakty z klientami z całej Polski. Zmiana miejsca zamieszkania nie spowodowała, że straciła pracę. Bez problemów wciąż wykonuje swoje obowiązki. Używając komputera, internetu i telefonu komórkowego kontaktuje się z firmami i nadal pracuje dla gazety.

Ula ma 31 lat. Skończyła szkołę językową. Jest magistrem filologii angielskiej. W tym roku planuje zajść w ciążę. Teraz wie, że dzięki elastycznym formom zatrudnienia ma szansę być nadal aktywna zawodowo. Będę tłumaczyła kolejne dokumenty z języka angielskiego na polski i odwrotnie. Materiały otrzymywać będę drogą elektroniczną na pocztę. W ten sam sposób będę je odsyłać. Do pracy będę siadała, gdy dziecko położy się spać – mówi Ula.

Telepracownik nie jest traktowany inaczej niż pracownik zatrudniony przy takiej

samej lub podobnej pracy, a wykonujący swoje zadania w siedzibie pracodawcy. Ten rodzaj zatrudnienia sprawdza się szczególnie w takich branżach jak informatyka, marketing, przy tłumaczeniach oraz pracach twórczych (np. realizacja projektów lub analiz). Szczególnie popularna jest wśród kobiet zajmujących się wychowywaniem dzieci. Dlaczego? Bo same organizują sobie czas pracy. To pozwala im pogodzić pracę zawodową z życiem rodzinnym.

RAMKA

Do najistotniejszych i najczęściej wymienianych form organizacyjnych elastycznego zatrudnienia należą:

– zatrudnienie pracowników na indywidualnych zasadach poza siedzibą przedsiębiorstwa, z pominięciem zasady bezpośredniego podporządkowania pracodawcy;

– pozostawanie w dyspozycji pracodawcy i w gotowości do świadczenia pracy, podejmowanie zatrudnienia wyłącznie w razie zlecenia wykonania określonych prac;

– łączenie pracy ze szkoleniem zawodowym przy okazji wykonywania prac zleconych przez pracodawcę;

– wynajmowanie pracowników przez pracodawcę innym podmiotom;

świadczenie pracy przez pracowników na własny rachunek (samozatrudnienie lub koncepcja podzlecania małych kontraktów);

– zatrudnienie na czas określony w dowolnie ustalonych przez strony umowy granicach;

podział pracy pomiędzy różnych pracowników, polegający na podziale zadań lub współdziałaniu pracowników przy wykonywaniu jednego zadania.

""

Inne artykuły: Praca – wiele form i możliwości http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3414,.html Pracownik na umowę cywilną http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3415,.html Praca tymczasowa – korzystne rozwiązania http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3416,.html Praca u siebie – szansa na stałe zatrudnienie http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3417,.html Praca zdalnie sterowana http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3418,.html Job sparing – etat na spółkę http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3419,.html Zatrudnienie rotacyjne sposobem na podnoszenie kwalifikacji http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3420,.html Outsourcing pracowniczy – alternatywa dla przedsiębiorstwa http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3421,.html Krótszy czas pracy – wybór pracownika http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3422,.html O każdej porze dnia i nocy – praca na wezwanie http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3423,.html Mamy pracują elastycznie http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3424,.html Doświadczenie jest bezcenne http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3425,.html

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top