Międzynarodowa służba celna

Międzynarodowa służba celna

w Region

Polsko – niemieckie kontrole celne ruszyły do akcji. Od 20 maja na najdłuższej w kraju autostradzie A4 możemy zostać zatrzymani przez wspólny patrol składający się z funkcjonariusza polskiego i niemieckiego. Ten sposób przeprowadzania kontroli ograniczyć ma ich ilość do minimum oraz zwiększyć efektywność.

Od 21 grudnia 2007 roku, po wejściu w strefę Schengen, ułatwiona została procedura przekraczania granicy z krajami członkowskimi. Nie oznacza to jednak, że nie możemy zostać zatrzymani przez służby celne po obu jej stronach. Na dawnym przejściu granicznym Jędrzychowice – Ludwigsdorf, zostało podpisane porozumienie, dzięki któremu na drogę wyruszyły patrole polsko – niemieckie. Korzystamy z doświadczeń kolegów z policji, którzy w rejonach przygranicznych stosują wspólne kontrole z funkcjonariuszami niemieckimi. Jak pokazuje praktyka, obecność przedstawiciela prawa z państwa współdziałającego poprawia jakość i efektywność pracy – tłumaczy Dariusz Staniów, dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. Często zdarza się, że ten sam pojazd zatrzymywany jest dwukrotnie w Niemczech i Polsce. Wspólne kontrole mają zminimalizować ich ilość, gdyż nie będzie potrzeby przeprowadzania ich po obu stronach granicy. W przypadku dwóch służb uczestniczących w kontroli szybsza jest również reakcja, gdyby podejrzany próbował ucieczki.- Nie chciałbym abyśmy byli postrzegani jako służba dążąca do uzyskiwania tylko wyników statystycznych w zakresie liczby kontroli. Mieszkańcy mają poczuć przede wszystkim wzrost poziomu bezpieczeństwa w strefie przygraniczne, przy równoczesnym spadku liczby kontroli wykonywanych odrębnie przez każdą ze służb – dodaje Dariusz Staniów. Kraje należące do strefy Schengen stosują te same przepisy wspólnotowe. Choć ujednolicono procedury kontrolne, występują jednak pewne regulacje krajowe. Funkcjonariusze przeszli warsztaty doprecyzowujące te różnice. Służby po obu stronach granicy wzięły również udział w szkoleniach z języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem terminologii celniczej. Dzięki temu ewentualny sprawca nie może ukryć się za barierą nieznajomości języka. – Przemytnicy w tym rejonie są bardzo aktywni, a to wymaga wspólnych działań mających na celu walkę z tym procederem – tłumaczy Andreas Schneider, prezydent Regionalnej Dyrekcji Finansów „Mitte" z Poczdamu – Podobny sposób funkcjonowania został wprowadzony na granicy polsko – czeskiej i jak do tej pory sprawdza się znakomicie. Polska służba graniczna jest dla nas wzorem i chętnie będziemy czerpać z jej doświadczenia. Planujemy zatem podpisać podobną umowę również z Czechami – dodaje. Niemcy są jednym z głównych partnerów handlowych dla Polski. Autostrada A4 stanowi odcinek międzynarodowej drogi E40 i przebiega właśnie przez dawne przejście graniczne Jędrzychowice – Ludwigsdorf. Pierwsze wspólne kontrole celne wyruszyły na niej 20 maja. Na razie będą odbywały się dwa razy w miesiącu. Później planowane jest zwiększenie ich częstotliwości.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top