Mija termin dla przedsiębiorczych matek

Mija termin dla przedsiębiorczych matek

w Gospodarka

Tylko do 1 września kobiety, które prowadząc własną działalność korzystały z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego mogą składać w ZUS wnioski o umorzenie należności z tytułu składek. Do czerwca z możliwości tej skorzystało ponad 14 tys. matek.

Możliwość umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorczym matkom dała Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z nią i na podstawie złożonego wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych umarza należności składkowe matkom, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. korzystały z zasiłku macierzyńskiego, bądź przebywały na urlopie wychowawczym i jednocześnie podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu. Wnioski w tej sprawie można składać przez rok, począwszy od 1 września 2009r. Zbliża się więc termin graniczny składania wniosków.

Do czerwca z możliwości złożenia w ZUS wniosku o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne skorzystało 14 225 kobiet. Z tego 10 855 wniosków dotyczy należności za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, a 3 370 za czas przebywania na urlopie wychowawczym. Blisko 80 proc. wszystkich złożonych wniosków zostało już przez Zakład rozpatrzonych. Z tego tytułu ZUS umorzył dotychczas należności składkowe na łączną kwotę 34,3 mln zł. Blisko 23,5 mln zł to umorzone należności z tytułu składek za okres prowadzenia działalności w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, a 10,8 mln zł – gdy prowadzenie działalności przypadało na okres przebywania na urlopie wychowawczym.

Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne następuje po złożeniu wniosku oraz prawidłowych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za okres prowadzenia pozarolniczej działalności, przypadający na czas pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem zaległej dokumentacji ubezpieczeniowej pomocą służą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie ZUS informuje, że wnioski o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne złożone po 1 września 2010 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top