Mikrogranty  przyznane

Mikrogranty przyznane

w Aktualności

Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 23 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin. Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych mieszkańców i lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

„Mikrogranty” przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy Partnerstw Lokalnych utworzonych w poszczególnych dzielnicach w ramach działań rewitalizacyjnych. Konkurs został zorganizowany przez Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Do konkursu zgłoszono 30 wniosków z 6 podobszarów rewitalizacji, z czego 23 projekty zostały rekomendowane do dofinansowania na łączną kwotę niemal 60 tysięcy złotych. Wśród nich znalazły się przedsięwzięcia dotyczące wspólnego porządkowania i zagospodarowania przestrzeni w poszczególnych dzielnicach, organizacji ciekawych zajęć dla dzieci, a nawet warsztaty krawieckie i kulinarne dla mam z Sobięcina. Projekty będą realizowane od kwietnia do listopada 2017 roku. Konkurs będzie ogłoszony również w 2018 r. – Mamy nadzieję, że środki na realizację oddolnych inicjatyw przyczynią się do większej integracji, aktywności i poprawy jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji Wałbrzycha – mówią urzędnicy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok

Zwiedzili Polskę

Kilka istotnych uchwał podjęli radni na ostatniej sesji rady powiatu wałbrzyskiego.
Go to Top