Milionowe dofinansowanie

Milionowe dofinansowanie

w Gospodarka

Prawie 2 miliony złotych udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego w gminie Boguszów Gorce. Dofinansowanie ma zostać przekazane na 3 projekty w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. 2 projekty przygotowała gmina Boguszów, jeden wałbrzyska organizacja pozarządowa Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie ze szkołą podstawową z Kuźnic. 

Dofinansowanie obejmuje dwa projekty gminne: „Likwidujemy bariery – uczeń z Gorc na szóstkę ‑Program Rozwoju Gimnazjum nr 1" oraz pozarządowy „Boguszowska szóstka- akademia prymusów". Ich celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych, poprzez poprawę znajomości języków obcych i podniesienie efektów kształcenia z matematyki i fizyki. W ramach projektu prowadzone też będą zajęcia wyrównawcze z języka polskiego oraz zajęcia prewencyjne zmniejszające agresję. Pierwszy projekt obejmie blisko 400 uczniów. Oferta szkoły w roku 2010 poszerzy się  o dodatkowe 1540 zajęć pozalekcyjnych, które prowadzone będą w małych 10 osobowych grupach. Do projektu może zgłosić się każdy. – W tej chwili decyduje kryterium chęci- mówi Agnieszka Zdeb, kierownik projektu. Jeżeli zgłosi się większa liczba osób, będzie decydował status materialny rodziny dodaje. Na zajęcia wyrównawcze będą kierować nauczyciele zaznacza. Burmistrz Waldemar Kujawa nie kryje zadowolenia. – Dzięki tym środkom jesteśmy w stanie zrealizować potężny projekt edukacyjny – podkreśla. Nasza gmina ze środków własnych nie byłaby w stanie zrealizować tych zadań. To ogromna szansa dla tych młodych ludzi dodaje. – Inicjatywa realizacji tego projektu wyszła z urzędu. -Wyniki badań potwierdzają, że oceny z egzaminów zewnętrznych jakie osiągają nasi uczniowie nie są satysfakcjonujące. Stąd decyzja o przygotowaniu wniosków aplikacyjnych – podkreśla. Cały wkład merytoryczny przygotowany został przez nauczycieli, którzy na co dzień pracują z młodzieżą- kończy. Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają pomoc dydaktyczną. Projekt ruszył już 1 września. Potrwa do 31 lipca 2010 roku. Forum Aktywności Lokalnej swoim programem obejmie 90-cioro ze 180 uczniów szkoły podstawowej nr 6 w Boguszowie Gorcach. Projekt trwać będzie 24 miesiące, a kwota jego dofinansowania z EFS to prawie 800 000 złotych. W trakcie realizacji programu uczniowie wezmą udział w 730- stu godzinach dodatkowych zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych. Zorganizowanych zostanie dla nich kilkanaście wycieczek edukacyjnych m.in. do wrocławskiej opery. Gmina Boguszów Gorce jest pierwsza gminą w powiecie wałbrzyskim, która programami finansowanymi z funduszy unijnych objęła wszystkie swoje placówki edukacyjne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top