Milionowe inwestycje w edukację

Milionowe inwestycje w edukację

w Gospodarka

Kilka milionów złotych wyda w 21012 roku gmina Wałbrzych z budżetu miasta na prace modernizacyjne w infrastrukturze szkolnej. Około 3-4 milionów stanowić będą środki z budżetu miasta. Kolejne 2,7 miliona złotych pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej.

W tym roku z budżetu gminy dokończone zostaną prace w Centrum Dydaktyczno-Rehablitacyjnego przy Zespole Szkół oraz wykonane zostaną remonty łazienek i toalet w PSP nr 5, 17, 22, 37, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Publicznych Gimnazjach nr 1,5,7. Ponadto wykonane będą

prace termomodernizacyjne w salach gimnastycznych PG 1 i PSP 17 i termomodernizacja budynków PSP 5 i PSP 311 w ramach III konkursu Programu System dla Zielonych Inwestycje (GIS); Zarządzanie Energią w budynkach użyteczności publicznej. Za pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej zrealizowane zostaną trzy projekty edukacyjne. Pierwszy to „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha". Uczestniczy w nim 16 szkół podstawowych. Kolejnym – „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" – objętych będzie wałbrzyskich szkół. W tym 4 gimnazja i 2 podstawówki. Projekt obejmuje zajęcia dydaktyczne tj. matematyka, języki obce, nauki przyrodnicze, informatyka, zajęcia z przedsiębiorczości i psychologiczne. Ponadto do szkół zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, a także pomoce dydaktyczne. Ostatnim jest „Nowa szansa" – realizowany w PG nr 6. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z 14 przedmiotów. W tym: matematyka, chemia, zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, sportowe, doradztwa edukacyjno-zawodowego, terapeutyczne i korekcyjne.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top