Miliony dla powiatu na walkę z bezrobociem

Miliony dla powiatu na walkę z bezrobociem

w Gospodarka

Bony na szkolenia i naukę, dotacje na wynajęcie mieszkania czy też premie dla pracodawców – takie formy wsparcia przewidziane są dla młodych mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego wchodzących na rynek pracy. Powiat Wałbrzyski otrzymał na ten cel 2 600 000 złotych w ramach programu ,,Młodzi na rynku pracy" realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Innowacyjny program obejmie 200 uczestników .

– Od dłuższego już czasu zabiegaliśmy o uczestnictwo w tym innowacyjnym projekcie. Zakwalifikowaliśmy się do niego jako jeden z dwudziestu trzech powiatów w Polsce i jako drugi na Dolnym Śląsku. To ogromne wyróżnienie. Świadczy o tym, że ministerstwo uznaje nasz samorząd za partnera wiarygodnego, który jest w stanie zrealizować ten projekt na swoim terenie – mówił podczas konferencji Starosta Wałbrzyski Robert Ławski, dodając, iż Powiat Wałbrzyski jest też jednym z pięciu w grupie tzw. powiatów dużych, beneficjentów projektu. "Młodzi na rynku pracy" jest pakietem działań inicjowanych bezpośrednio przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także podejmowanych wspólnie z instytucjami rynku pracy, w celu szeroko zakrojonego wsparcia osób młodych w wejściu na rynek pracy. Projekt pilotażowy programu "Twoja Kariera – Twój Wybór" przetestuje wzorcowy schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz sprawdzi w praktyce innowacyjne narzędzia służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych. Całość budżetu projektu opiewa na kwotę 40 mln zł, z czego w roku 2012 planuje się przeznaczyć 20 mln zł. Do Powiatu Wałbrzyskiego na ten cel wpłynie 2 600 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie osób młodych w wejściu na rynek pracy. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, którzy nie ukończyli 30. roku życia, po raz pierwszy zrejestrowali się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (a od dnia rejestracji do dnia wdrożenia projektu, czyli do 1 lipca br., nie upłynęło 6 miesięcy) oraz posiadają wykształcenie wyższe, policealne i średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej) oraz zgłoszą swój akces do udziału w projekcie ,, Młodzi na rynku pracy".

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z trzech form wsparcia: – bonów (szkoleniowych, stażowych, na kształcenie zawodowe, policealne lub podyplomowe – w wysokości 100-200% średniej krajowej ), – dotacji na zasiedlenie w innym mieście ( w wys. 5 000 zł ) – oraz indywidualnego wsparcia opiekuna.

– Celem projektu jest aktywizacja młodych ludzi. Powiatowy Urząd Pracy nie ma być miejscem rejestracji bezrobotnych. Ma być miejscem szukania pracy i aktywizacji bezrobotnych – mówił Starosta Wałbrzyski Robert Ławski. Obecna na konferencji p.o. dyrektora PUP Marzena Radochońska dodała, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy zostanie wyznaczona odpowiednia grupa pracowników, posiadająca znaczące doświadczenie w pracy z bezrobotnym i poszukującym pracy – zostanie im przydzielona rola opiekuna w stosunku do osób objętych pilotażowym programem ministerstwa. Projekt ruszy od 1 lipca br., potrwa do sierpnia 2014 r. i obejmie 200 młodych osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. Kampania informacyjna nt. uczestnictwa w projekcie rozpocznie się po 15 czerwca br.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top