Miliony na budowę hali

w Gospodarka

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podzielił pieniądze na inwestycje w infrastrukturę wspierającą innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na ten cel otrzymało siedem projektów, w tym z Wałbrzycha.

Prawie 84 mln zł przyznane zostało w ramach Działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie" RPO WD. Do dofinansowania wybranych zostało siedem z osiemnastu złożonych projektów. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej pozostaje 7 wniosków, które zostaną przedłożone do wyboru do dofinansowania w terminie późniejszym, a 4 kolejne zostały w jej trakcie odrzucone.

Karkonoski Park Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. pozyskał prawie 23 mln zł na utworzenie parku przemysłowe wraz z inkubatorem przedsiębiorczości. Projekt zlokalizowany w Piechowicach zakłada budowę obiektu biurowo-badawczo-produkcyjnego, w którym znajdą się pomieszczenia biurowe, zaplecze laboratoryjne, sale konferencyjne i szkoleniowe. Ponad 14 mln zł na budowę Centrum Biurowo-Usługowego w Legnickim Parku Technologicznym otrzymał KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny SA.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA zainwestuje w infrastrukturę parku przemysłowego oraz inkubatora przedsiębiorczości i inkubatora technologicznego. Na ten cel spółka pozyskałą dofinansowanie w wysokości 5 mln 710 tys. zł. Dzięki unijnej dotacji z usług inkubatora przedsiębiorczości będzie można skorzystać w Bielawie. Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. otrzymała 2 mln 272 tys. zł na utworzenie inkubatora, który ma pomóc mikro i małym przedsiębiorstwom. Dwie dotacje otrzymały instytucji otoczenia biznesu z Łagiewnik. Spółka „INTAKT" pozyskała ponad 17 mln zł na modernizację i rozbudowę Parku Przemysłowego INTAKUS. Ponad 9,5 mln dofinansowania na utworzenie Parku Przemysłowego ICT i inkubatora przedsiębiorczości w Łagiewnikach trafiło do spółki ICTPark. Pieniądze trafią też do Wałbrzycha – ponad 11 mln zł na budowę hali magazynowo-produkcyjnej i infrastruktury technicznej zdobył Park Przemysłowy w Wałbrzychu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top