Młodość- Aktywność- Praca

Młodość- Aktywność- Praca

w Gospodarka

Dolnośląska Wojewódzka Komenda  Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła realizację projektu "Młodość- Aktywność- Praca". Grupę docelową programu stanowi 130 osób, w tym  80 bezrobotnych (zarejestrowane w Urzędzie Pracy) i 50 nieaktywnych zawodowo (niepracujący i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) w wieku 18-25 lat zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego.

Projekt ten jest odpowiedzią na problemy z zaistnieniem na rynku pracy oraz integracją społeczną dolnośląskiej młodzieży  zagrożonej wykluczeniem społecznym. Około 30% uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Projekt adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, wielodzietnych, o niskim statusie materialnym, dotkniętych bezrobociem, przemocą i demoralizacją, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu VII POKL – „Promocja integracji społecznej". Realizowany będzie od 1 października  2010 r. do 31 maja 2011 r. Zajęcia odbywać się będą m.in. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu. Dla jego uczestników przewidziano następujące formy wsparcia:• kurs zawodowy (średnio 130h/osoba, w tym 10 h zajęć z przedsiębiorczości), dostosowany indywidualnie do predyspozycji i zainteresowań uczestnika,• trening interpersonalny  (20h/grupa)• indywidualne doradztwo zawodowe (7 h/ osoba)• kurs komputerowy (50h/ grupa), podstawy oraz dla chętnych dodatkowe zajęcia np.  z projektowania stron WWW, grafiki komputerowej,• kurs języka obcego (angielski lub niemiecki 80 h / grupa)• warsztaty prawa pracy (10h/grupa).Dodatkowo uczestnikom projektu zapewnione zostanie dofinansowanie dojazdów na zajęcia, wyżywienie oraz w razie potrzeby opieka dla dziećmi na  czas trwania zajęć, a dla osób niepełnosprawnych, które miałyby trudności z samodzielnym dotarciem lub uczestnictwem w zajęciach zapewnieni zostaną asystenci. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top