Młodzieżowa Rada Gminy

Młodzieżowa Rada Gminy

w Polityka

W Czarnym Borze zainaugurowała swoją działalność Młodzieżowa Rada Gminy. I Sesja odbyła się w bardzo uroczystej atmosferze, a uczestniczyli w niej młodzi radni oraz zaproszeni goście, w tym Adam Górecki – wójt gminy, Sylwestra Wawrzyniak – przewodnicząca Rady Gminy, gminni radni oraz kierownicy jednostek podległych.

Sesja rozpoczęła się od odczytania nazwisk wybranych radnych na podstawie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej. Następnie ośmioro, obecnych na sesji, radnych złożyło uroczyste ślubowanie, a po nim otrzymali dokument zaświadczający o pełnieniu mandatu oraz upominki. Przewodnicząca Rady Gminy – prowadząca sesję, zapoznała zebranych z porządkiem obrad.Następnie młodzież w wyniku głosowania tajnego wybrała ze swojego grona Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy, w którym przewodniczącą została Roksana Kapuła, wiceprzewodniczącą – Nikola Koziarczyk, a Sekretarzem Natalia Kożuch.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Margareta Poręba – Przewodnicząca oraz Klaudia Łatka i Patryk Smolarz. Od momentu wyboru przewodniczącej MRG Roksana Kapuła miała okazję po raz pierwszy poprowadzić posiedzenie. Na zakończenie sesji młodzi radni podziękowali za pomoc i wsparcie koordynatorce ich działań z ramienia GZSz-P- Wiesławie Wilk oraz wójtowi gminy za inicjatywę powołania MRG. Kadencja Rady będzie trwać dwa lata.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Policja dziękuje powiatowi

Jednogłośnie przyjęto zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej podczas ostatniej sesji
Go to Top