Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 zakończona

Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 zakończona

w Aktualności

W ramach projektu „Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu" zrekonstruowano i docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną oraz zaadaptowano poddasze na pracownię artystyczną. Koszt modernizacji to blisko 1,5 mln zł.

Realizowany przez starostwo powiatowe w Wałbrzychu projekt swoim zasięgiem objął modernizację Zespołu Szkół nr 2 przy Al. Wyzwolenia 34 w Wałbrzychu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 414 684,92 zł, w tym 912 375,80 zł to kwota dofinansowania z RPO. Potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji wynikała ze złego stanu technicznego zabytkowego budynku szkoły, który znalazł się w obszarze wytypowanym do rewitalizacji miasta Wałbrzycha. W ramach uzyskanego dofinansowania przeprowadzono następujące prace budowlane: rekonstrukcję dachu polegającą na rozebraniu starego pokrycia z dachówki i ułożeniu nowej dachówki (część prac została wykonana w latach 2007-2008), a także modernizacji obejmującej docieplenie stropodachu masywnego, częściową wymianę stolarki okiennej oraz adaptację poddasza użytkowego na pracownię artystyczną, która będzie miejscem wystawiania prac uczniów oraz wałbrzyskich artystów plastyków.

Prace remontowe realizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców".

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top