Możesz dostać nawet pięć tysięcy!

Możesz dostać nawet pięć tysięcy!

w Gospodarka

Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków w ramach ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych, który adresowany jest do ambitnych, młodych ludzi z małych dolnośląskich miejscowości, którzy będą kontynuować naukę na uczelni wyższej, na dziennych studiach magisterskich (jednolitych lub dwustopniowych. Stypendia mają im pomóc przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiów.

Kandydaci na stypendystów mogą starać się o stypendia na najbliższy rok akademicki w rocznej wysokości aż 5000 zł. Muszą jednak spełniać warunki określone w regulaminie programu, w tym trzy najważniejsze: mieszkać w dolnośląskich miejscowościach liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców, zdać z dobrym wynikiem egzamin maturalny w roku 2010 i wykazać, że zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie (realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach wyższych mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra) na rok akademicki 2010/2011. Przy ocenie wniosku pod uwagę będzie również brany dochód na jednego członka rodziny kandydata osiągnięty w czerwcu 2010 roku. Największe szanse na otrzymanie stypendiów mają osoby z najwyższymi notami z matury i najniższym dochodem w rodzinie.

Ogólnopolskim organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Fundacja Edukacji Międzynarodowej jest jej dolnośląskim, lokalnym partnerem.

Wnioski stypendialne będą przyjmowane do 13 sierpnia 2010 r. Wnioski prosimy przesyłać pocztą na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej: 53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38.Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendia oraz druki wniosków znajdują się w internecie na stronie: www.fem.org.pl/pomost.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top