Mroźna zima - ciepła dzięki nam

Mroźna zima – ciepła dzięki nam

w Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu uruchamia akcję "Mroźna zima – ciepła dzięki nam"

W ramach akcji przyznawane są zasiłki celowe na dofinansowanie do ogrzewania mieszkań rodzinom z dochodem poniżej kryterium dochodowego (477 zł dla osób samotnie gospodarujących, 351 zł na każdą osobę w gospodarstwach wieloosobowych), jeśli występuje niepełnosprawność, choroba, bezrobocie, itp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach również przy dochodzie do 150 % kryterium przyznawane są specjalne zasiłki celowe osobom niepełnosprawnym, chorym starszym, samotnym oraz rodzinom wielodzietnym, udzielana jest pomoc formie posiłków oraz zasiłków na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Posiłki przyznawane są w szkołach, przedszkolach i żłobkach dla wszystkich potrzebujących dzieci oraz zbierana i rozdawana jest odzieży zimowa, pościel itp. na terenie MOPS i Domu dla Bezdomnych. Celem kampanii jest również zapewnienie schronienie dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Wałbrzycha w Integracyjnym Domu dla Osób Bezdomnych ul. Pocztowej 22 tel. 74 84 782 48. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi zwiększono liczbę miejsc, w ciągu dnia mogą przebywać w Domu inne osoby bezdomne, które mogą korzystać z zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych (kąpiel, pranie i suszenie bielizny i odzieży). Pracownicy socjalni Zespołu Do Spraw Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspólnie ze Strażą Miejską rozeznają sytuację osób bezdomnych, przebywających w opuszczonych budynkach, altankach, na ogródkach działkowych i przekazują informacje o miejscach, w których znajdą schronienie. 

Pomocy osobom bezdomnym udziela również:

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych "Monar-Markot" ul. Moniuszki 109 tel. 74 84 210 06 Dom Pomocy "Słoneczny" prowadzony przez Fundację Tarkowskich Herbu Klamry ul Internatowa 1 tel. 66 575 93 58

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top