Mundurowi uczą się czeskiego

Mundurowi uczą się czeskiego

w Aktualności

Funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji i Izby Celnej ropoczęli naukę języka czeskiego. Szkolenie będzie trwało do maja 2012.

Jego celem jest m.in. pogłębienie i doskonalenie umiejętności językowych funkcjonariuszy w celu intensyfikacji współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz działań na rzecz społeczności lokalnych. Rozpoczęcie szkolenia jest wynikiem podpisanej w sierpniu br. umowy pomiędzy Sudeckim Oddziałem Straży Granicznej a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis o dofinansowanie Mikroprojektu Wspólna Placówka jako centrum współpracy transgranicznej w zakresie bezpieczeństwa". Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013". W ramach projektu utworzono m.in. salę konferencyjną, w której od dziś będą odbywały się szkolenia językowe funkcjonariuszy służb polskich i czeskich oraz spotkania poświęcone współpracy transgranicznej w zakresie bezpieczeństwa. Ma ona spełniać jeszcze jedno ważne zadanie – będzie udostępniana na potrzeby lokalnych inicjatyw transgranicznych. Wspólna Placówka jest ważnym ogniwem w systemie współpracy polsko-czeskiej. Służy pogłębianiu współpracy służb granicznych, policyjnych i celnych Czech i Polski, której głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa własnych obywateli oraz innych osób przebywających na terytorium tych państw.

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR

„Noc Świętojańska” pod Dzikowcem
Go to Top