Nadają kierunek rozwoju

w Boguszów Gorce

Możliwości podjęcia współpracy pomiędzy gminą Biguszów – Gorce a Politechniką Wrocławską były tematem rozmowy Krzysztofa Kumorka, p.f. burmistrza miasta z dziekanami Wydziałów Architektury, Chemii, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Efektem spotkania będzie umowa partnerstwa.

Burmistrz oraz Pełnomocnik ds. Rozwoju Gminy i Społeczeństwa Obywatelskiego przedstawili uwarunkowania oraz lokalizacje terenów o potencjale inwestycyjnym, jak również będących atrakcyjnymi geologicznie i możliwych do rekultywacji. – Przed nami stoją wyzwania dokonania inwentaryzacji obszarów do objęcia rekultywacją, jak również dokonania analiz i badań geologicznych w zakresie zagrożeń, w szczególności wynikających ze szkód po górniczych. Są to badania i analizy konieczne do przeprowadzenia na terenie gminy, aby prawidłowo przeprowadzić procesy planistyczne i urbanistyczne. W tym zakresie chcemy podjąć współpracę z Politechnika Wrocławską, stąd dzisiejsze spotkanie oraz omówienie możliwości i formy podjęcia takiej współpracy  – podsumowuje spotkanie Krzysztof Kumorek. Podczas spotkania obecni byli również przedstawiciele ekspertów tworzących dokument „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030”, którzy przedstawili główne kierunki działań i zagadnienia strategii. Ocena możliwości i zagrożeń geologicznych stanowi jeden z aspektów przy opracowaniu kierunków rozwoju miasta.

Spotkanie zakończyła wizyta w Centrum Kulturalno-Kongresowym Witold, gdzie znamienici goście mogli zapoznać się ze zbiorami zgromadzonymi w Izbie Pamięci oraz przyjrzeć się walorom naszego miasta ze szczytu wieży szybu Witold.

W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Wydziału Architektury, prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, Dziekana Wydziału Chemicznego, prof. dr hab. Piotr Młynarz, Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, prof. dr hab. inż. Radosława Zimroz, Prodziekana ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą dr hab. inż. Adrian Różański, dr hab. inż. Danuta Bryja, dr Magdalena Worsa-Kozak.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Boguszów Gorce

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, a szczególnie gminy Boguszów-

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego a szczególnie gminy Boguszów-

MAN dla druhów z Gorc

Na terenie Centrum Kulturalno – Kongresowym „Witold” w Boguszowie-Gorcach odbyło się uroczyste
Go to Top