Nagroda ministra po raz trzeci

Nagroda ministra po raz trzeci

w Aktualności

Dr Sylwia Bielawska, dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ AS w Wałbrzychu, została wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne. Uroczysta gala miała miejsce w dniu 9 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne. Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Sylwia Bielawska – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii. Laureatka nagrody głównej w III Konkursie im. Leona Marszałka Polskie­go Towarzystwa Wydawców Książek na najlepszą pracę doktorką z zakresu edytorstwa (2013 r.), zdobywczyni III miejsca w kategorii „Kobieta w kulturze" w plebiscycie Kobiece twarze promującym przedsiębiorczość i aktywność kobiet. W PWSZ im. Angelusa Silesiusa odpowiada za działalność Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego, jednostki organizacyjnej wspierającej proces studiowania. Autorka kilkudziesięciu recenzowanych artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach. Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce jakości obsługi w bibliotekach, zwłaszcza bibliotek naukowych szkół wyższych. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, na których prezentuje wyniki swoich badań. Popularyzatorka idei regionalistycznych – zbiera, utrwala i przekazuje następnym pokoleniom dorobek poprzednich generacji. Redaktorka periodyku naukowego pt. Nowa kronika wałbrzyska (IV tomy) oraz drugiego tomu Wałbrzyskich szkiców – monografii miasta.  Współredaktorka (wraz z Wojciechem Browarnym) kompleksowej monografii na temat działalności pisarskiej i krytycznoliterackiej autorów, którzy pochodzili z ziemi wałbrzyskiej bądź żyli tam przez dłuższy czas (Wałbrzych i literatura. Historia kultury literackiej i współczesność). Beneficjentka grantu naukowego Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2005 r.). Członek Rady Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top