Nagrody dla najlepszych

Nagrody dla najlepszych

w Aktualności

Młodzi, zdolni, ambitni. Mimo, że dużo czasu poświęcają na naukę realizują również inne marzenia. Oficjalnie stypendia od prezydenta miasta otrzymają na uroczystej gali 14 stycznia. My znamy juz ich nazwiska.

Kryterium przyznania stypendium nie była tylko wysoka średnia ocen, ale przede wszystkim szeroko rozumiana aktywność poza uczelniana związana z promowaniem Wałbrzycha oraz udokumentowane osiągnięcia w różnych dziedzinach.  Wniosek o przyznanie takiego stypendium danej osobie do urzędu kierowała szkoła. Jedną ze studentek, która otrzymała stypendium jest Edyta Nawrocka. – We wrześniu otrzymałam telefon z uczelni, że wystawiono moją kandydaturę do walki o to stypendium. W grudniu na moje konto wpłynęło 1500 złotych. Byłam bardzo mile zaskoczona, bo nikt wcześniej nie poinformował mnie, że zapadła decyzja o przyznaniu mi tego wyróżnienia – mówi Nawrocka. Za ostatni rok uzyskała średnią aż 4,90. Nie jest to jej pierwsze tego typu wyróżnienie – na trzecim roku studiów licencjackich otrzymała prestiżową nagrodę Zamku Książ w kategorii „Najlepszy Student regionu wałbrzysko – świdnickiego". – Cieszy mnie fakt, że co jakiś czas zostaje doceniona za swoje osiągnięcia, na pewno bardzo promuję Wałbrzych, tworzę muzykę , a z tym wiążą się występy w różnych zakątkach Polski i choć to przykre, to często kiedy informuję skąd jestem, większość przyznaje że nie ma pojęcia gdzie w ogóle znajduje się Wałbrzych – zaznacza Nawrocka. Podkreśla, że jest oszczędna dlatego pieniądze odłozy na lokatę. Podobnie jak inny żyje nie tylko nauką. Edyta Nawrocka śpiewa i tańczy. 

Stypendia studenckie otrzymali:1. Edyta Nawrocka – studentka Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Średnia ocen 4,82. Pani Edyta bierze czynny udział w życiu naukowym i studenckim. Dzięki działalności i zaangażowaniu w akcje prospołeczne zjednuje sobie zainteresowanie znacznej grupy mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Swoją aktywnością i poświęceniem wspiera akcje, projekty i happeningi w ramach ogólnopolskich inicjatyw społecznych: "Razem 89", "Pepek Europy". Uczestniczy akcjach i imprezach organizowanych przez RWS "Nowe Miasto", przyczynia się do tworzenia społeczności obywatelskiej.2. Anna Hochuł – studentka Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Średnia ocen 4,82. Pani Ania bierze czynny udział w życiu naukowym i studenckim uczelni. Służy pomocą studentom z niższych roczników. Udziela się w akcjach charytatywnych organizowanych przez uczelnię. 3. Joanna Lisińska – studentka Politechniki Wrocławskiej Zespół Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu.Średnia ocen 4,46. Pani Joanna należy do grupy najlepszych pod względem naukowym studentów w Zespole Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. W celu pogłębienia wiedzy wykraczjacej poza tok studiów realizuje indywidualny program studiów na Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych na Wydziale Mechanicznym we Wrocławiu.4. Paulina Ławrynowicz – studentka Politechniki Wrocławskiej Zespół Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu.Średnia ocen 4,3. Pani Paulina czynnie uczestniczy w pracach Konwentu Studentów Zespołu Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Jako członek Samorządu Studenckiego działa bardzo aktywnie na rzecz całego środowiska studenckiego. 5. Dominika Krawczyk – studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Średnia ocen 4,85. Pani Dominika jest bardzo aktywna w pracach na rzecz uczelni, miasta i regionu. Jest redaktorem naczelnym pisma studentów PWSZ pod nazwą "Humanistyczna Jazda". Brała udział w studenckiej produkcji filmowej "Chora wyobraźnia". 6. Krzysztof Kazimierczak – student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Średnia ocen 4,84. Pan Krzysztof jest współzałożycielem akademickiego Koła Naukowego działającego na PWZS. Jest bardzo zaangażowany w życie uczelni będąc często organizatorem wielu imprez studenckich.

W tym roku granty naukowe otrzymali:

1. dr Ewa Rychter – pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusaw Wałbrzychu. Grant został przyznany na realizację zadania pod nazwą "Wykorzystanie baśni i legend regionu wałbrzyskiego w nauczaniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym". Pani dr Rychter jest związana z PWSZ od początku istnienia tej uczelni. Ukończyła filologię angielską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Pracę doktorską z zakresu teorii literatury obroniła w 2002 r na Uniwersytecie Śląskim. 2. dr Paweł Sztonyk – pracownik naukowy Politechniki W. Grant został przyznany na realizację zadania pod nazwą "Oszacowanie gęstości procesów stabilnych temperowanych".  Pan dr Paweł Sztonyk od 1999 r prowadzi zajęcia z matematyki w Zespole Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Od 2004 r  jest współorganizatorem cyklu wykładów z matematyki "Wałbrzyskie spotkania matematyczne", w których uczestniczą uczniowie wałbrzyskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od października 2009 r prowadzi zajęcia "Studium Talent" dla uczniów ostatnich klas wałbrzyskich szkół średnich.

Ponadto prezydent przeznaczył w tym roku specjalną kwotę na wykupienie praw autorskich do publikacji pt.: "Górnictwo węgla kamiennego w Wałbrzychu w latach 1945 – 1948". Autorem publikacji jest doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego Piotr Retecki. Pomysł opisania dziejów górnictwa wałbrzyskiego w tym okresie pociągnął za sobą konieczność opisania wysiedleń ludności niemieckiej i przesiedleń ludności polskiej i żydowskiej na teren powiatu wałbrzyskiego. Całość publikacji jest niezwykle ciekawą lekturą dziejów naszego regionu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top