Nagrody dla prezesów spółek

Nagrody dla prezesów spółek

w Aktualności

Rady nadzorcze i zgromadzenia wspólników przyznały nagrody dla zarządów poszczególnych spółek miejskich w wysokości trzykrotnych miesięcznych poborów.

"Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju wałbrzyskie spółki miejskie osiągnęły w 2009 roku dodatnie wyniki finansowe. W sumie około 1,5 miliona zł zysku" – informuje rzeczni prasowy urzędu. "Wyjątkiem jest Spółka Celowa Aqua-Zdrój, która nie prowadziła działalności zarobkowej, jednak istotnym osiągnięciem są skuteczne przygotowania do budowy centrum sportowo-turystycznego na Białym Kamieniu. Budowa trwa, ambitny plan to wykonanie stanu surowego zamkniętego hali, krytej pływalni i hotelu jeszcze w 2010 roku. Przejęcie na własność terenów pozwala na działania zmierzające do budowy dwóch piłkarskich boisk treningowych" – czytamy w komunikacie. – Wszystkie spółki należycie wykonywały zadania statutowe, angażując się w zadania powierzone przez Gminę Wałbrzych i pomyślnie reagując na zmienną sytuację rynkową. Osiągnięte wyniki były skutkiem sprawnego zarządzania, w niektórych przypadkach naprawy finansów i reorganizacji spółki (Przedsiębiorstwo Zamek Książ), restrukturyzacji zatrudnienia i poszukiwania dochodów poza standardową działalnością (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne), a także poszerzania działalności i korzystnej promocji (Miejski Zarząd Budynków) – tłumaczy rzecznik przedstawiają osiągnięcia zarządów poszczególnych spółek. Uzasadnienia poniżej.

Miejski Zarząd Budynków otworzył w 2009 roku szeroki front robót, wykonując remonty wartości 22,3 mln zł na nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych i 15,6 mln zł w zasobach komunalnych. Efekty tej działalności to m.in. 119 mieszkań, 171 dachów, 31 elewacji i 110 wyremontowanych kominów. MZB aktywnie reprezentował wspólnoty w działaniach związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji, co przy wsparciu unijnym pozwoliło na 6-milionowe inwestycje. W 2009 roku MZB pozyskał nową powierzchnię do zarządzania (43 tys. m kwadr.), uprawnienia do organizowania praktyk z zakresu zarządzania nieruchomościami (skorzystało z nich 25 osób), wdrożył również procedurę związaną z ciągłym szkoleniem pracowników dotyczącą obsługi klientów. Firma nagrodzona „Gepardami biznesu" i „Muflonem 2009" zakończyła miniony rok zyskiem w wysokości 582 tys. zł. Do kasy Gminy Wałbrzych wpłacono dywidendę w wysokości 296 tys. zł. Tak dobre wyniki spowodowały przyznanie Zarządowi nagrody ze środków spółki: Prezesowi – 27,9 tys. zł, Wiceprezesowi 24 tys. zł i Członkowi Zarządu – 18,8 tys. zł netto.

Miejski Zakład Usług Komunalnych wykonując usługi pogrzebowe a także w zakresie budowy i utrzymania terenów zieleni i lasów komunalnych za 2009 rok wykazał się zyskiem w wysokości 231,8 tys. zł. Spółka inwestowała m.in. w modernizację prosektorium i siedzibę firmy. W zakresie zadań zleconych przystosowano część Parku Sobieskiego do funkcji wypoczynkowo – rekreacyjno – sportowej wraz z wykonaniem m.in. remontu schodów terenowych i alei z kostki granitowej. Z wypracowanego zysku z roku 2009, 2008 i 2007 Spółka wypłaciła właścicielowi – Gminie Wałbrzych dywidendę w kwocie 550 tys. zł. Prezesowi Zarządu przyznano nagrodę ze środków Spółki w wysokości 20,7 tys. zł netto.

Dodatnie wyniki finansowe odnotowało również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, dla którego 2009 rok to zysk wysokości 201 tys. zł, zakup 6 nowych autobusów marki Citelis i zakończenie drugiego etapu rozbudowy stacji napełniania autobusów gazem CNG oraz malowanie hali warsztatowej i magazynów zajezdni. Doceniając te osiągnięcia a także skuteczne działania w celu pozyskaniu funduszy zewnętrznych ze środków Spółki przyznano Prezesowi Zarządu nagrodę – 29,2 tys. zł oraz Członkowi Zarządu – 13 tys. zł netto.

Za rok ubiegły Przedsiębiorstwo Zamek Książ odnotowało najlepszy wynik finansowy w 18-letniej działalności spółki. Realizując wystawy, imprezy cykliczne, przedsięwzięcia naukowe i społeczne oraz prace remontowe w obiekcie wypracowano zysk w wysokości 491,5 tys. zł, który został zaksięgowany na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych. Zarządowi przyznano nagrodę z zysku Spółki: Prezesowi Zarządu 30,1 tys. zł brutto oraz Wiceprezesowi – 24,6 tys. zł netto.

Nagrody dla zarządów spółek (trzykrotne miesięczne pobory) zostały przyznane przez Rady Nadzorcze i Zgromadzenie Wspólników w oparciu o Ustawę z dn. 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Uniwerek prężnie działa

Wzorowa frekwencja, pasjonujący wykład i bardzo pouczające spotkanie związane z bezpieczeństwem seniorów,

Innovation Park

Centrum Szkoleniowe INNOVATION PARK mieści się w hali przemysłowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

Mają wymarzony samochód

Ponad 140 tysięcy złotych kosztował bus, który został przekazany do Ośrodka Pomocy
Go to Top