Nagrody Zamku Książ wręczone

Nagrody Zamku Książ wręczone

w Aktualności

Dyrekcja Zamku Książ wybrała społeczników regionu wałbrzyskiego, człowieka III wieku i najlepszym studentom. Kapituła wybrała również przyjaciela największej atrakcji turystycznej Wałbrzycha.

Laureatami poszczególnych kategorii zostali:Najlepszy Społecznik regionu wałbrzysko – świdnickiego: Ks. prałat Józef Molenda, od 1968 r. twórca i proboszcz parafii w Głuszycy, uznany w środowisku autorytet i przewodnik wspólnoty wiernych, inicjator wielu przedsięwzięć służących społeczności gminy Głuszyca oraz Paweł Bobrowski licealista (lat 18), od 5 lat przy współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu i organizuje zbiórki krwi, do tej pory zebrał 180 l krwi, twórca internetowego serwisu „Krew darem życia . Za najbardziej aktywnego człowieka III wieku regionu wałbrzysko – świdnickiego uznano: Mikołaja Nowosada, młodego duchem 90-latka, aktywnego uczestnika życia społecznego w Świdnicy i w Żarowie, członka Świdnickiego Uniwersytetu III Wieku i Związku Emerytów i Rencistów, który swoje działania podejmuje z myślą o ludziach obdarowuje innych bezinteresownie swoją pasją fotografowania i ogrodnictwa, a także Leszka Solarka, od 1980 r. prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód Oddział w Wałbrzychu, członka Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, od wielu lat promującego współpracę kulturalną ze Wschodem, inicjator a wielu imprez artystycznych. Najlepszymi studentami regionu wałbrzysko – świdnickiego zostali: Kamila Świeży, studentka pedagogiki na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu (specjalność pedagogika opiekuńczo wychowawcza) – wysoka średnia ocen, duże doświadczenie w wolontariacie, Kamilę Łohunko, studenta filologii polskiej na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu (specjalność – redaktor – wydawca, dziennikarstwo i komunikacja społeczna), starostę roku i zastępcę Samorządu Studenckiego PWSZ AS, twórcę filmów konkursowych o Wałbrzychu, Annę Kuskę, studentkę Politechniki Wrocławskiej Zespołu Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu -Wydział Mechaniczny (kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji), jedną z najlepszych studentek uczelni, czynnie uczestniczącą w działalności Samorządu Studenckiego i Bartosza Wojtówa, studenta Politechniki Wrocławskiej Zespołu Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu – Wydział Mechaniczny (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji), jednego z najlepszych studentów uczelni, czynnie uczestniczącego w życiu uczelni. Nagrodę zamku i tytuł Przyjaciela Zamku otrzymał Józef Wiłkomirski, wieloletni dyrektor Filharmonii Wałbrzyskiej, od wielu związany z zamkiem, zawsze chętny do pomocy i angażujący się w życie kulturalne Książa m.in. współorganizator corocznego Bożego Narodzenia w Zamku Książ oraz firmę EuroFlora 2004, od lat współpracującą z Zamkiem Książ przy organizacji cyklicznych imprez takich jak Festiwal Kwiatów i Sztuki oraz Dary Jesieni w Zamku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top