Nagrodzeni za ciężką pracę

Nagrodzeni za ciężką pracę

w Region

Dokładnie 17 nagród na łączną kwotę 30800 złotych, wójt gminy Świdnica, Teresa Mazurek, przyznała pedagogom z gminnych placówek oświatowych. Na wyróżnienie zasłużyli zarówno nauczyciele jak i dyrektorzy.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do złożenia podziękowań nauczycielom i dyrektorom gminnych placówek oświatowych, za trud włożony w pracę z dziećmi i młodzieżą. – Oświata, od zawsze, jest oczkiem w głowie władz gminy, nie tylko, dlatego że wydatki na nią stanowią znaczny procent w naszym budżecie, ale również, dlatego że mamy świadomość, jak ważne jest inwestowanie w wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele wysiłku musicie włożyć w codzienna pracę z młodzieżą. Dlatego, też wyrazy podziękowania należą się Państwu nie tylko w tym pięknym dniu, ale też na co dzień. Dziękuję za rozwijanie talentów i uzdolnień uczniów, za wspomaganie rozwoju tych, którzy potrzebują wsparcia, za przewodnictwo w drodze do wiedzy i dorosłości.- mówiła wójt gminy, Teresa Mazurek. Spotkanie było także okazją do wyróżnienia nauczycieli, którzy w tym roku wykazali się szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Byli to: Roman Bogusławski – Gimnazjum w Pszennie, Lidia Bakalarczyk – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, Ewa Krawętek – SP w Bystrzycy Górnej, Anita Zawada- SP w Mokrzeszowie, Eulalia Jennings – SP w Mokrzeszowie, Anna Słupecka – SP w Pszennie. Dodatkowo za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Dolnośląski Kurator Oświaty – Beata Pawłowicz wyróżniła i nagrodziła 2 nauczycieli z terenu gminy Świdnica: Piotra Dubiela – dyrektora Gimnazjum w Witoszowie Dolnym i Marię Kubica – nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. Podziękowania za ciężką pracę włożoną w prawidłowe funkcjonowanie palcówek otrzymali również dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych w gminie Świdnica. W tym roku wójt gminy Świdnica przyznała 17 nagród na łączną kwotę 30800 złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top