Nagrodzili najzdolniejszych uczniów

Nagrodzili najzdolniejszych uczniów

w Aktualności

Piciu najlepszych gimnazjalistów Sara Stefaniak, Olga Drobiazgiewicz, Daria Romanowska, Monika Majkowska, oraz Katarzyna Zeszyt odebrało dziś stypendia I stopnia prezydenta Wałbrzycha w wysokości 810 złotych.

Stypendium I stopnia przyznawane było uczniom szkoły gimnazjalnej wybitnie wyróżniającym się w danym roku szkolnym, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego i osiągnęli w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Stypendium II stopnia przyznawane było jednemu uczniowi ze szkoły (klasy I,II lub pierwszego semestru klasy III) wytypowanemu przez radę szkoły lub radę pedagogiczną, który osiągnął najlepsze wyniki w nauce spośród uczniów danego gimnazjum i w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie oraz posiadał osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych. Kandydatów do stypendium I i II stopnia wytypował samorząd uczniowski. Stypendia I stopnia wypłacone jednorazowo w wysokości 810 zł otrzymali:- Sara Stefaniak PGI nr 9- Olga Drobiazgiewicz PG nr 7- Daria Romanowska PG nr 12- Monika Majkowska PG nr 13- Katarzyna Zeszut PG nr 13Stypendia II stopnia wypłacane w wysokości 270 zł miesięcznie od września do grudnia otrzymali:- Aleksandra Antoszkiewicz PG nr 2- Małgorzata Kałużna PG nr 3- Adam Patejuk PG nr 4- Szymon Sokołowski PG nr 5- Justyna Cebula PG nr 6- Weronika Krzyśków PG nr 7- Michalina Oziembłowska PGI nr 9- Paweł Holewa PG nr 13Stypendium Prezydenta Wałbrzycha I stopnia wypłacone zostało jednorazowo, w wysokości 3-krotnego stypendium II stopnia. Stypendium Prezydenta Wałbrzycha II stopnia po klasyfikacji w drugim semestrze wypłacane bedzie we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu, a po klasyfikacji w I semestrze w marcu, kwietniu, maju i czerwcu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top