Najnowsze informacje powodziowe

w Region

W województwie łódzkim w dalszym ciągu występuje znaczny poziom zagrożenia powodziowego w dorzeczu rzeki Warty. Od jutra (28 maja br.) zostanie wprowadzony alarm przeciwpowodziowy w Szczecinie oraz dwóch powiatach województwa zachodniopomorskiego.

Informacje z województw dotkniętych powodzią

Województwo łódzkie W dorzeczu rzeki Pilicy na obszarze województwa stabilizuje się sytuacja powodziowa, jednak w dalszym ciągu istnieje znaczny poziom zagrożenia w dorzeczu rzeki Warty (w szczególności na odcinku Sieradz – Uniejów – województwo wielkopolskie). Na 15 wodowskazach nadal przekroczone są stany alarmowe, na 3 stany ostrzegawcze, zaś na 5 poziom wody jest poniżej stanu ostrzegawczego.

Kulminacyjna fala powodziowa przemieszcza się na rzece Warcie, przeszła przez Sieradz (stan wody 485 cm – co stanowi 65 cm powyżej stanu alarmowego) i mija zbiornik Jeziorsko. Na rzece Pilicy przeszła przez Sulejów (stan wody 301 cm – co stanowi 71 cm powyżej stanu alarmowego) i mija zbiornik sulejowski. Na skutek przemieszczającej się fali kulminacyjnej rzeką Wartą i utrzymującego się dużego zrzutu wody ze zbiornika Jeziorsko, poziom wody w Uniejowie osiągnął wartość 380 cm (tj. 120 cm powyżej stanu alarmowego). Województwo zachodniopomorskie Od jutra (28 maja br.) zostanie wprowadzony alarm przeciwpowodziowy w Szczecinie oraz powiatach myśliborskim i gryfińskim. W szybkim tempie wzrasta poziom wody na Odrze i jej dopływie Warcie. Na terenie wymienionych powiatów obowiązywał będzie 24-godzinny monitoring wałów przeciwpowodziowych. Zostaną przygotowane miejsca do ewentualnej ewakuacji mieszkańców z podtopionych terenów i uruchomiony stały nadzór sanitarno – weterynaryjny. W zależności od stanu wód w pierwszej kolejności może być ewakuowanych około 100 osób w powiatach gryfińskim i myśliborskim. Władze województwa przewidują, że w najbliższych dniach alarm powodziowy może zostać wprowadzony także w powiatach: polickim i goleniowskim (na razie obowiązuje tam stan pogotowia przeciwpowodziowego). Od dziś (27 maja br.) obowiązuje także całkowity zakaz wstępu na wały przeciwpowodziowe rzeki Odry na terenie całego województwa. Woda w Odrze przekroczyła stany alarmowe w Słubicach (odnotowano przyrost wody o 107 cm w ciągu ostatniej doby, co oznacza 161 cm powyżej stanu alarmowego), Gozdowicach (72 cm powyżej stanu alarmowego) oraz Bielinku (55 cm powyżej stanu alarmowego). Województwo małopolskie  W dalszym ciągu obniża się poziom wód w małopolskich rzekach. Stan alarmowy przekroczony jest w 2 miejscach (na Wiśle i Szreniawie), stan ostrzegawczy w 5 (na Wiśle). Poziom wody w Krakowie – Bielanach jest już poniżej stanu ostrzegawczego. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w 5 gminach, a pogotowie przeciwpowodziowe w Krakowie, 3 powiatach i 16 gminach.

Trwają prace polegające na zabezpieczaniu budynków uszkodzonych w wyniku osunięć ziemi. W wielu miejscach wciąż uaktywniają się osuwiska, m.in. w powiecie gorlickim, suskim, wadowickim, brzeskim, nowosądeckim, limanowskim. W gminie Pleśna (powiat tarnowski) monitorowane są 32 budynki mieszkalne, w których mogą wystąpić pęknięcia. Całkowicie zniszczonych jest tam 13 budynków, a w piętnastu wystąpiły pęknięcia. Dziś (27 maja) w Małopolsce spodziewane są opady deszczu o charakterze burzowym. Mogą one spowodować wzrost poziomu wody na obszarze zlewni Soły, Skawy, Skawinki, Rudawy, Raby, Uszwicy, Dunajca oraz na mniejszych dopływach Wisły. Mogą one stanowić zagrożenie dla obszarów zalewowych, uniemożliwić prowadzenie prac hydrotechnicznych, utrudnić funkcjonowanie komunikacji lądowej oraz spowodować lokalne podtopienia.

Sytuacja jest cały czas monitorowana. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra (28 maja) do godz. 12.00. Województwo opolskie Stany alarmu przeciwpowodziowego obowiązują na terenach powiatów: brzeskiego oraz prudnickiego (gmina Głogówek). Dziś (27 maja br.) został odwołany alarm w powiecie kluczborskim i pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie namysłowskim (gmina Pokój). W powiecie krapkowickim oraz Opolu utrzymano pogotowie przeciwpowodziowe. Stany wód opadają. Obecnie przekroczone są stany alarmowe na 4 rzekach (w 5 miejscach pomiarowych). Nadal nie pracują oczyszczalnie ścieków:Brzeg,Czarnowąsy,Kędzierzyn – Koźle (Oczyszczanie biologiczne nie działa. Działa oczyszczanie mechaniczne)Nie występuje zagrożenie epidemiologiczne.

Stan wody na Małej Panwi przed zbiornikiem w Turawie utrzymuje się w stanach ostrzegawczych i ma tendencję spadkową.

W gminie Popielów poziom wody na Odrze i Stobrawie oraz lokalnych rzekach znacznie przekracza stany alarmowe, ale stopniowo opada. Stale monitorowane są wały przeciwpowodziowe w Karłowicach i Starych Kolniach. Zalane jest ok. 2700 ha użytków rolnych w okolicach miejscowości: Rybna, Stare Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Kuźnica Katowska, Karłowice, Stobrawa, Stare Kolnie. Trwa stały monitoring zabezpieczonych wałów w miejscowościach Stare Siołkowice, Popielowska Kolonia oraz Popielów – Wielopole. W gminie Brzeg wał w Lipkach jest przez cały czas monitorowany. Województwo wielkopolskie Dziś (27 maja br.) w godzinach porannych, w związku ze znacznym zmniejszeniem dopływu wody do zbiornika Jeziorsko, który wynosi teraz 307 m³/s, obniżono do 330 m³/s zrzut wody z akwenu. Niższe niż wczoraj (26 maja br.) odczyty na wodowskazach odnotowano w górnych biegach Warty oraz Prosny (Mirków, Prosna, spadek o 38 cm. Spadki w Piwonicach i Kole). Wojewoda dziś (27 maja br.) ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla kolejnych 9 gmin: Obrzycko (gmina miejska), Międzychód (gmina miejsko – wiejska), Murowana Goślina (gmina miejsko – wiejska), Oborniki (gmina miejsko – wiejska), Sieraków (gmina miejsko – wiejska), Wronki (gmina miejsko – wiejska), Czerwonak (gmina wiejska), Obrzycko (gmina wiejska), Suchy Las (gmina wiejska). Na terenach objętych alarmem, obowiązkowo prowadzony będzie całodobowy monitoring wałów przeciwpowodziowych i zabezpieczanie ewentualnych uszkodzeń. Stabilna, lecz nadal trudna sytuacja utrzymuje się w gminie Golina. W celu zapewnienia odpływu wody z terenu polderu golińskiego do koryta rzeki otwarte zostały śluzy wałowe. Pozwoli to na odciążenie terenu zalewiskowego i zapewnienie płynności ruchu na autostradzie A2. W miejscowości Kolno (gmina Golina) trwa akcja ewakuacyjna. Do transportu zagrożonych osób oraz inwentarza użyto amfibii. Dziś (27 maja br.) wznowiono też kontrolowany zrzut wody do polderu Zagórów. Wały we wszystkich zagrożonych powiatach są umacniane. W gminie Żerków, mieszkańcy, strażacy i żołnierze ułożyli już na wałach blisko 80 tysięcy worków z piaskiem.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top