Największy projekt w historii WZWiK

Największy projekt w historii WZWiK

w Aktualności

Dobiega końca realizacja projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu", który jest realizowany m.in. ze środków Funduszu Spójności. To największa inwestycja realizowana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanliazcji w historii.

Rozmowa ze Stefanosem Ewangielu, przewodniczącym zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

– Mówił pan o kolejnym etapie budowy i renowacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gmin należących do WZWiK. Czy są już jakieś konkrety?- W ubiegłym tygodniu otrzymałem informację od firmy przygotowującej odpowiednie materiały, że pełne studium wykonalności inwestycji etapu II projektu zostanie nam przekazane do 15 maja tego roku. Wtedy zgromadzenie związku zadecyduje o terminie rozpoczęcia realizacji tych zadań.- Czy w tym studium wykonalności zawarte jest wodociągowanie wałbrzyskiej dzielnicy Poniatów?- Opracowywane studium wykonalności dla etapu II zakłada rozpoczęcie prac dopiero w przyszłym roku. Tymczasem wspólnie z prezydentem Wałbrzycha Piotrem Kruczkowskim zadeklarowaliśmy mieszkańcom tej dzielnicy rozpoczęcie prac związanych z położeniem sieci wodociągowej w roku bieżącym.- Kiedy rozpoczną się konkretne działania?- Opracowany harmonogram działań zakłada, że do końca września tego roku zakończą się prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, czym zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Po otrzymaniu tych dokumentów niezwłocznie przystąpimy do robót. W mojej ocenie pierwsze efekty będzie widać na przełomie września i października tego roku.- Jaki jest zakres planowanych prac?- Dokumentacja projektowa zakłada budowę sieci wodociągowej o długości ok. 2800 m bieżących sieci wodociągowej.- Ile będzie kosztowało to przedsięwzięcie?- Zakładamy, że koszty tej inwestycji zamkną się w kwocie około 4 milionów złotych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że firma, która budowała kanalizację w dzielnicy Poniatów, chciała za prace wykonywane „przy okazji", a zatem przy zdecydowanie mniejszym nakładzie sił i środków, aż 12 milionów złotych, to decyzja o odstąpieniu w 2008 roku od tego działania była ze wszech miar słuszna.- Kiedy zakończą się prace?- Zakładamy, że cały ten projekt zostanie zakończony w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top