Nasi na forum

Nasi na forum

w Aktualności

Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju i Andrzej Laszkiewicz, burmistrz Mieroszowa będą reprezentować nasz powiat w Regionalnym Forum Terytorialnym.

Zgodnie z zamierzeniami samorządowych władz regionalnych Forum będzie podmiotem opiniodawczo-doradczym zarządu Województwa Dolnośląskiego stanowiącym platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie strategicznych dla rozwoju regionu zagadnień. Intencją władz województwa jest zaangażowanie do prac Forum jak najszerszego grona podmiotów i osób aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska. Zapewni to wysoki poziom merytoryczny podczas prac Forum oraz będą miały realny wpływ na kreowanie polityki rozwoju regionu. W ramach porozumienia, które wypracowano podczas spotkania burmistrzów i wójtów powiatu wałbrzyskiego, zorganizowanego z inicjatywy starosty wałbrzyskiego Józefa Piksy wybrano przedstawicieli forum z naszej ziemi. Stałym przedstawicielem reprezentującym samorządy powiatu wałbrzyskiego został wybrany burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel, a jego zastępcą burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top