Nasi na forum

Nasi na forum

w Aktualności

Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju i Andrzej Laszkiewicz, burmistrz Mieroszowa będą reprezentować nasz powiat w Regionalnym Forum Terytorialnym.

Zgodnie z zamierzeniami samorządowych władz regionalnych Forum będzie podmiotem opiniodawczo-doradczym zarządu Województwa Dolnośląskiego stanowiącym platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie strategicznych dla rozwoju regionu zagadnień. Intencją władz województwa jest zaangażowanie do prac Forum jak najszerszego grona podmiotów i osób aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska. Zapewni to wysoki poziom merytoryczny podczas prac Forum oraz będą miały realny wpływ na kreowanie polityki rozwoju regionu. W ramach porozumienia, które wypracowano podczas spotkania burmistrzów i wójtów powiatu wałbrzyskiego, zorganizowanego z inicjatywy starosty wałbrzyskiego Józefa Piksy wybrano przedstawicieli forum z naszej ziemi. Stałym przedstawicielem reprezentującym samorządy powiatu wałbrzyskiego został wybrany burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel, a jego zastępcą burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Srebrny Krzyż dla starosty

Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu wałbrzyskiego został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi .

Pierwszy etap wykonany

Blisko 3,2 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej nr 3383D- ul.

Powiat pomaga

Żarowski Eletrolux przekazał powiatowi wałbrzyskiemu zmywarkę. Sprzęt trafił do miejsca, gdzie przebywają

Toyota z pomocą Ukrainie

Aż230 obywateli Ukrainy pracuje łącznie w fabrykach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.
Go to Top