Nasz powiat w aglomeracji wrocławskiej

Nasz powiat w aglomeracji wrocławskiej

w Aktualności

Dwadzieścia sześć dolnośląskich samorządów – w tym Powiat Wałbrzyski – podpisało porozumienie, efektem którego będzie opracowanie spójnej, zrównoważonej koncepcji transportu zbiorowego na wszystkich szczeblach samorządu. Korzyści dla pasażerów to m.in. bilety komunikacji miejskiej honorowane w pociągach kursujących po aglomeracji wrocławskiej oraz pociągi jeżdżące niemal tak często jak miejskie autobusy. Podpisanie porozumienia umożliwi też zorganizowanie transportu autobusowego na terenach mało zurbanizowanych, gdzie linie kolejowe są nierentowne.

W imieniu samorządu województwa dolnośląskiego dokument podpisał marszałek Rafał Jurkowlaniec, w imieniu Gminy Wrocław Rafał Dutkiewicz, natomiast w imieniu Powiatu Wałbrzyskiego Andrzej Lipiński członek zarządu. Celem porozumienia jest wspólne opracowanie zrównoważonej i spójnej koncepcji publicznego transportu zbiorowego na wszystkich szczeblach samorządu. Zgodnie z założeniami, koncepcja taka ma powstać w 1,5 roku. Efektem współpracy samorządów ma być zagęszczenie kursowania pociągów na liniach aglomeracyjnych tak, aby ten środek transportu stał się realną alternatywą dla miejskiej komunikacji autobusowej. Dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będzie to oznaczało szybkie i korzystne połączenia kolejowe do większości miejscowości naszego regionu. – Podpisaliśmy porozumienie, choć będzie się to wiązało z współfinansowaniem transportu na naszym terenie. Uważam jednak, że mieszkańcy naszego powiatu zasługują na szybką, bezpieczną i nowoczesną komunikację, która pozwoli im sprawnie przemieszczać się nie tylko do Wrocławia, ale także i do innych miejsc na Dolnym Śląsku – komentuje Starosta Wałbrzyski Robert Ławski.

W przyszłości – dzięki podpisanemu porozumieniu – będzie też możliwe wprowadzenie wspólnego systemu sprzedaży biletów, bowiem zgodnie z założeniami aglomeracji ma powstać zintegrowana taryfa biletowa umożliwiająca łatwe korzystanie z transportu szynowego i drogowego. Co więcej, podpisane porozumienie umożliwia też organizowanie transportu autobusowego na terenie słabo zurbanizowanym, gdzie linie kolejowe są nierentowne modernizację i zakup nowego taboru.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top