Nie będzie dochodzenia prokuratury

Nie będzie dochodzenia prokuratury

w Aktualności

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych. Śledczy uznali, że zadania były realizowane zgodnie z prawem, a władze powiatu kierowały się przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa życiu i zdrowiu użytkowników dróg.

Przypomnijmy: Zdaniem części radnych opozycji w powiecie wałbrzyskim mogło dojść do nieprawidłowości przy rozliczaniu kosztów zimowego utrzymania dróg. Miały o tym świadczyć m.in. publiczne wypowiedzi radnego Kwiatkowskiego oraz faktury, które przedstawiał w mediach. Dlatego sprawa trafiła do prokuratury. – Ta jednak uznała uznała, że powiat wałbrzyski realizował, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zadanie własne polegające na zimowym i letnim utrzymaniu dróg powiatowych – informuje asystent starosty. – Zadanie to było realizowane na podstawie umów zawartych z wykonawcami , których zawarcie było zgodne z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Realizacja płatności za wykonanie usługi następowała po sprawdzeniu i potwierdzeniu ich wykonania przez pracowników merytorycznych, po czym opisane faktury były akceptowane do wypłaty przez Józefa Piksę. Na realizacje zadań wynikających z zawarcia wskazanych umów Powiat Wałbrzyski posiadał zapewnione środki finansowe w stosownych uchwałach Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie. Ponadto ustalono, że faktycznie podejmowano decyzję o zleceniu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sytuacji braku podpisanej umowy uzupełniającej ze względu na priorytet zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia użytkowników dróg i uniknięcia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku zaistnienia zdarzeń drogowych związanych ze stanem dróg powiatowych. Bezsprzecznie realizacja przedmiotowych zadań ciążyła na Powiecie Wałbrzyskim i podlegała rozliczeniu bez względu na okoliczności w jakich zostały one zlecone do wykonania – napisał w oficjalnym oświadczeniu Mateusz Mykytyszyn.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top