Nie uratowali placówki pograniczników

Nie uratowali placówki pograniczników

w Aktualności

Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o reorganizacji Straży Granicznej. Zgodnie z zapisami od 16 listopada 2013 roku Sudecki Oddział Straży Granicznej zostanie włączony do Nadodrzańskiego Oddział SG. Reorganizacja zakłada m.in. utworzenie na południowej granicy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą komendy w Raciborzu oraz nowy zasięg terytorialny Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Decyzja ministra wzbudza szereg wątpliwości. Nie zgadza się z nią m.in. posłanka Monika Wielichowska.

Na granicy południowej powstanie nowy oddział Straży Granicznej – Śląsko-Małopolski z siedzibą w Raciborzu. Obejmie on swoim zasięgiem trzy województwa: opolskie, śląskie i małopolskie. Doświadczenia z wcześniejszej reorganizacji na granicy zachodniej wskazują, że do koordynowania i nadzorowania w tych województwach odpowiednia będzie jedna komenda oddziału. Za taką lokalizacją siedziby komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej przemawia m.in.: optymalna infrastruktura do wykonywania zadań komendy oddziału oraz niższe roczne koszty jej utrzymania niż w innych możliwych lokalizacjach. Nadodrzański OSG z komendą w Krośnie Odrzańskim otrzyma nowy zasięg terytorialny. Będzie działał na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego (aktualnie podzielone pomiędzy dwa oddziały). Terytorialnie za teren, przez który biegną dwie kluczowe autostrady tranzytowe wschód-zachód, będzie odpowiadał jeden komendant oddziału. Zmieni się także obszar terytorialny Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Do oddziału Morskiego zostanie włączony obszar całego województwa zachodniopomorskiego. Podpisane przez ministra spraw wewnętrznych rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji, celem publikacji w Dzienniku Ustaw. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać już w maju br. – Założenia nowej koncepcji są bezzasadne. Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem jest oderwany od rzeczywistości i z nią nie zgadzam się zupełnie – mówiła posłanka Monika Wielichowska, jeszcze przed złożeniem pod dokumentem ministerialnego podpisu. Zapewnia, że to jeszcze nie nie koniec „walki" o pracowników SOSG.

W związku z reorganizacją Straży Granicznej MSW nie planuje zwolnień funkcjonariuszy. Funkcjonariusze będą mogli kontynuować służbę w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Na samej granicy zewnętrznej UE jest dostępnych ponad 1700 stanowisk służbowych do obsadzenia. Wiąże się to m.in. z budową nowych i rozbudową istniejących przejść granicznych na odcinku z Ukrainą (Budomierz, Dołhobyczów, Korczowa) oraz Białorusią (Połowce), a także z realizacją umów o małym ruchu granicznym z Ukrainą i Rosją. „ MSW wraz z Komendą Główną Straży Granicznej będzie podejmowało działania na rzecz zapewnienia miejsc pracy także dla pracowników z oddziałów, które będą reorganizowane. Planuje si ę, że większość pracowników Straży Granicznej, o ile nie będzie mogła kontynuować pracy w tej formacji, znajdzie zatrudnienie w innych służbach podległych resortowi" – czytamy w specjalnym komunikacie. – Chcę poznać dokładne wyliczenia, poznać statystyki i sprawdzić ilu pracowników SOSG w Kłodzku zdecyduje się przejść do pracy na wschodnią granicę, a ilu przejdzie na wcześniejszą emeryturę. Czy budżet na tym starci czy zyska – kończy Monika Wielichowska.

Tags:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top