Niekorzystny podział funduszy strukturalnych?

Niekorzystny podział funduszy strukturalnych?

w Gospodarka

Organizacje pozarządowe, regionalne związki pracodawców, izby gospodarcze działające w ramach Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych poparły oficjalnie starania władz Dolnego Śląska o zwiększenie środków unijnych na lata 2014 -2020 dla województwa. Partnerzy społeczni sprzeciwiają się ostatniej propozycji MRR dotyczącej podziału funduszy strukturalnych UE.

Pod apelem do marszałka województwa dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca podpisali się przedstawiciele największych organizacji pozarządowych, związków pracodawców. Partnerzy społeczni uważają, że propozycja podziału przyszłego budżetu funduszy strukturalnych UE na lata 2014 – 2020 jest dla Dolnego Śląska niekorzystna. Obawiają się, że  zmniejszenie funduszy unijnych dla województwa dolnośląskiego poprzez wykorzystanie wskaźników z tzw. algorytmu berlińskiego, wpłynie na ograniczenie celów i priorytetów rozwojowych na Dolnym Śląsku. W piśmie do Marszałka, apelują o podjęcie skutecznych działań, które umożliwią zwiększenie budżetu do 2020 roku. Jednocześnie deklarują pełną gotowość i współpracę w tej sprawie z władzami regionu.  Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych jest niezależną, regionalną inicjatywą skupiającą najbardziej aktywne na Dolnym Śląsku organizacje pozarządowe, największe związki pracodawców, izby gospodarcze, których celemjest promocja i upowszechnianie dialogu społecznego. Do Forum należy m.in. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Forum Aktywności Lokalnej, Sudecki Związek Pracodawców, Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Odpowiedzialnych Społecznie czy OPZZ.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top