Nielegalny pobyt

Nielegalny pobyt

w Region

Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 cudzoziemców i Polaka.

Troje obywateli Ukrainy zatrzymano w powiatach: legnickim, średzkim i wrocławskim, w związku z posłużeniem się przez nich dokumentami wizowymi niezgodnie z celem ich uzyskania oraz wyłudzeniem wizy. Kobieta nie zgłosiła się do swojego pracodawcy, od którego miała zaproszenie tylko pracowania dorywczo w różnych gospodarstwach rolnych. Mężczy źni natomiast jeździli do Niemiec po samochody w celu ich dalszej odsprzedaży, a zgodnie z posiadanymi dokumentami mieli pracować na terenie naszego kraju. Czwarty cudzoziemiec – obywatel Libanu został zatrzymany na wrocławskim lotnisku. Mężczyzna nie posiadał ważnych dokumentów pobytowych – jego wiza straciła ważność. W powyższych sprawach wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem wszystkim osobom decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP w określonym terminie. Obywatela Polski zatrzymano także na lotnisku we Wrocławiu. Podczas odprawy granicznej okazało się, że 37-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, który przyleciał z Anglii poszukiwany jest za kradzieże. Teraz najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top