Niepełnosprawni mają radę

Niepełnosprawni mają radę

w Aktualności

W Wałbrzychu powołano Powiatową Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych, która zajmie się opiniowaniem projektów przygotowanych w mieście. W jej składzie znalazło się pięć osób, które społecznie inicjować będą przedsięwzięcia, oceniać uchwały i doradzać prezydentowi. Przewodniczącą rady została Janina Turicka, podinspektor w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Funkcjonowanie rady jest powrotem do stanu, sprzed 10 lat, gdy Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu posiadało podobny organ. Po odzyskaniu grodzkości konieczne było ponowne powołanie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Do prowadzenia organu, na kadencję 4 letnią powołano: Urszulę Polowy z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Liliannę Irzyk z Polskiego Związku Głuchych, Beatę Radwańską – Zieleń z organizacji „Olimpiady Specjalne Polska", Dorotę Staniszewską z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Janinę Turicką podinspektora w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, która została również przewodniczącą rady.

W marcu radni miejscu zatwierdzać będą zmiany w strategii rozwiązywania problemów społecznych. W tym czasie odbędzie się również dyskusja na temat nowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych, który zaopiniować ma powołana rada. Organ doradzać będzie także w rozdzieleniu środki z PFRON-u na warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, oraz na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Powiatowa baza coraz większa

Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top