Niewypłacalna firma - wypłacalny Fundusz

Niewypłacalna firma – wypłacalny Fundusz

w Gospodarka

Sejm przyjął nowelizację przepisów umożliwiające szybką wypłatę zaliczek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników "porzuconych" przez pracodawcę.

Ustawa była procedowana w podkomisji ds. Rynku Pracy, którą kieruje Izabela Katarzyna Mrzygłocka. – Ideą nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych jest ułatwienie i przyśpieszenie procedury wypłaty zaległych świadczeń pracownikom porzuconym przez przedsiębiorcę. Obecnie obowiązujące przepisy stanową, że w przypadku niewypłacalności pracodawcy aby uruchomić środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wsparcie zwalnianych osób konieczne jest zastosowanie czasochłonnej procedury. Konieczny jest wniosek o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcie sądu upadłościowego. W cały proces jest także zaangażowany sam pracodawca – mówi parlamentarzystka. Tymczasem przykłady pokazuj, że właściciele firmy często nie angażują się w przeprowadzenie procedury upadłościowej i w ten sposób dochodzi do wielomiesięcznej zwłoki w wypłacie należnych pracownikom pieniędzy. Dlatego, aby uniknąć tego typu problemów zaproponowano wprowadzenie stwierdzenia "faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę". W takich przypadkach nawet w sytuacji porzucenia pracowników przez organy spółki, będą oni mogli wystąpić o zaliczkę do Funduszu uprawdopodobniając fakt pozostawania w stosunku pracy i niewypłacalności pracodawcy. – Te rozwiązania zostały zaakceptowane przez sejm oraz partnerów społecznych – mówi Mrzygłocka. Ze względu na ważny interes społeczny, zgodnie z jedną z poprawek Senatu rozpatrywanych w ubiegłym tygodniu przez Sejm, nowymi przepisami będą objęci pracownicy, którzy zostali porzuceni przez pracodawcę jeszcze w październiku 2006 roku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top