Nigeryjczyk bez papierów

Nigeryjczyk bez papierów

w Region

Funkcjonariusze llacówki Straży Granicznej w Lubaniu podczas realizowania ustawowych zadań zatrzymali na dworcu PKP obywatela Nigerii, który nie posiadał przy sobie dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium RP.

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających przedstawiono zatrzymanemu cudzoziemcowi zarzuty dotyczące nielegalnego i podstępnego przekroczenia granicy z Niemiec do Polski (tj. o czyn z art. 264 §2kk.) oraz bezprawnego posiadania i przewożenia przez granicę państwa dokumentów stwierdzających tożsamość innych osób (tj. o czyn z art. 275 §2 kk.). Na wniosek komendanta placówki SG w Lubaniu Sąd Rejonowy w Lubaniu wydał postanowienie o umieszczeniu ob. Nigerii w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej na okres do 90 dni tj. do dnia 12.03.2011r. Dodatkowo Komendant PSG w Lubaniu wystąpił z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o wydalenie cudzoziemca z terytorium RP.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top