Nowe chodniki przy powiatowych drogach

w Aktualności/Mieroszów/Powiat/Walim

Zakończył się kolejny etap dwóch inwestycji poprawiających bezpieczeństwo użytkowników dróg w powiecie wałbrzyskim, prowadzonych przez Powiat wspólnie z gminami Walim i Mieroszów. Prace obejmowały m.in. wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej.

Dzięki dobrej współpracy powiatu wałbrzyskiego z gminami udało się wykonać w gminie Walim budowę chodnika o długości 235 mb wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Olszyniec (Podlesie) w ciągu drogi powiatowej nr 3358D. Wartość zadania 138.830,47 zł. Inwestorem jest Gmina Walim, a dofinansowanie ze strony Powiatu Wałbrzyskiego – 50.000,00 zł, a w gminie Mieroszów budowa chodnikę o długości 267 mb w Sokołowsku przy drodze powiatowej nr 3364D. Wartość zadania 89.221,12 zł. Inwestorem jest Gmina Mieroszów, a dofinansowanie ze strony Powiatu Wałbrzyskiego – 50.000,00 zł.

Prace obejmowały: roboty pomiarowe związane z wytyczeniem chodnika, ułożenie drenażu pod chodnikiem, wykonanie koryta pod chodnik, wykonanie ławy betonowej pod obrzeże z oporem, ułożenie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem i podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej (warstwa ścieralna). Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu planuje kolejne, wspólne inwestycje dla poprawy bezpieczeństwa. Uchwałą Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 września br. zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł., na zadanie pn. „Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach.” Powiat również przygotował Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiający Gminie ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót. Boguszów- Gorce to największa gmina Powiatu Wałbrzyskiego z największą liczbą mieszkańców i każdy nowy chodnik poprawia bezpieczeństwo i komfort życia. Teraz kolej na działanie Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top