Nowe władze

Nowe władze

w Aktualności

Członkowie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju wybrali nowe władze statutowe. Przewodniczącą Stowarzyszenia wybrana została Iwona Czech, nauczycielka miejscowego Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, która od wielu lat aktywnie uczestniczy w działalności towarzystwa. Przewodniczyć będzie 9-osobowemu zarządowi, który tworzą: Bogumiła Miciuk, Jerzy Kosmaty, Jacek Baran, Eugeniusz Leć, Kazimierz Kajrowicz, Sylwia Sobieraj-Borowiec, Stefan Okoniewski oraz Antoni Borowiec.

Do komisji rewizyjnej stowarzyszenia weszli: Urszula Karczewska(przewodnicząca), Antoni Łachmacki oraz Irena Olczak. Wybór nowych władz stowarzyszenia był zasadniczą częścią porządku obrad odbywającego się 18 kwietnia w sali kameralnej Teatru Zdrojowego Walnego Zebrania Członków TMSZ. Zgromadzenie poprowadził burmistrz Tadeusz Wlaźlak, który jest członkiem stowarzyszenia. Ustępująca dotychczasowa przewodnicząca Janina Malinowska złożyła sprawozdanie z działalności zarządu w minionej kadencji w latach 2009-2013 oraz przewodniczący poszczególnych komisji. W głosowaniu zgromadzeni członkowie TMSZ udzieli wszystkim jednomyślnie absolutorium. Bukietem kwiatów i słowami uznania podziękowano dotychczasowej przewodniczącej Janinie Malinowskiej za jej zaangażowanie oraz zainicjowanie szeregu imprez, które na stałe weszły do kalendarza działalności towarzystwa. Główne założenia programu pracy nowy Zarząd TMSZ przedstawi członkom na najbliższym spotkaniu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top