Nowe żłobki w Aglomeracji

Nowe żłobki w Aglomeracji

w Aktualności

Konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na terenie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej rozstrzygnięty. W poniedziałek, 10 lipca w wałbrzyskiej Starej Kopalni beneficjenci poznali oficjalne wyniki konkursu rozstrzygniętego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Dzięki temu za 3,64 mln zł unijnego wsparcia sfinansowane zostaną 122 miejsca w żłobkach w gminie Stare Bogaczowice i w Świdnicy, a rodzice maluchów będą mieli szansę na powrót do pracy. Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha to nowość w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Śląska. Obecnie trafiły do 4 projektodawców.  – Najważniejszy jest główny cel – powrót do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów maluchów, którzy są bez pracy, a także chcą wrócić na rynek po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, mają jednak problem z zapewnieniem opieki dla swoich pociech. Dlatego w ramach dwóch projektów, realizowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, opieka będzie bezpłatna, a w przypadku dwóch kolejnych będzie wiązała się z symboliczną opłatą 200-250 zł – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw). Ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi, wynagrodzenia opiekuna lub niani, czy też przeszkolenie opiekunów, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodziców, którzy są bez pracy i mają małe dzieci. W żłobkach i klubach malucha prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika. – Wspólna praca gmin i instytucji powołanych do wspierania samorządów – w tym przypadku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wielu innych partnerów Aglomeracji Wałbrzyskiej przynosi strumień środków z Unii Europejskiej, który pomaga nam zmieniać rzeczywistość. To wynik ciężkiej pracy całego zespołu – podsumowuj Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha i lider Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Projekty konkursowe z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (wartość 4,30 mln zł, dofinansowanie UE 3,64 mln zł:

– Świdnica (wartość projektu 2,41 mln zł, dofinansowanie UE 2,04 mln zł, beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej z partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy i Gminą Miastem Świdnica). W ramach projektu „Świdnickie Maluchy” do lutego 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 70 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w istniejącym żłobku. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 80 osób opiekujących się maluchami.

– Stare Bogaczowice – Struga (wartość projektu 883,8 tys. zł, dofinansowanie UE 751,2 tys. zł, beneficjent: Ramona Bukowska-Mucha „U Mikołaja” z partnerem Gminą Stare Bogaczowice). Celem głównym projektu jest utworzenie 16 miejsc w żłobku, dzięki czemu możliwy będzie powrót do aktywności zawodowej 26 rodziców, którzy ze względu na opiekę nad dziećmi do lat 3 nie pracują.

– Świdnica (wartość projektu 534,2 tys. zł, dofinansowanie UE 453,3 tys. zł, beneficjent: Świdnicka Spółdzielnia Socjalna). W ramach projektu „Wszystkie dzieci są nasze” wsparciem objętych zostanie 26 osób bezrobotnych lub niezatrudnionych, opiekujących się dziećmi do lat 3 z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt zakłada bieżącą opiekę nad 26 dziećmi. Dziesięcioro będzie przyjętych od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. do działającego Oddziału 1. Dla pozostałych 16 dzieci utworzony zostanie Oddział 2, który będzie usytuowany na piętrze budynku w pomieszczeniach adoptowanych na ten cel. Nowy oddział dla maluchów ruszy od stycznia 2018 r. i w ramach projektu dzieci będą korzystać z opieki do sierpnia 2019 r.

– Świdnica (wartość projektu 469,2 tys. zł, dofinansowanie UE 398,8 tys. zł, beneficjent: Tomasz Garpiel Pro-Publico). Celem projektu „Dzieciaki do dzieła” jest aktywizacja zawodowa 20 kobiet ze Świdnicy, które będą mogły wrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych w wyniku skorzystania z usług opieki Klubu Dziecięcego. A ten powstanie w ramach projektu z 20 miejscami dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat, których udział od października 2017 r. do września 2018 r. będzie dofinansowany.

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Do tej pory realizowanych jest już 11 dofinansowanych projektów w Bolesławcu, Kunicach, Wrocławiu, Oleśnicy, Podgórzynie, Mysłakowicach, Karpaczu, Strzelinie, Legnicy, Osieku i Wałbrzychu. W ramach projektów wartych 9,4 mln zł w 11 placówkach – żłobkach lub klubach dziecięcych powstanie w sumie 365 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Co da wsparcie dla 397 rodziców i opiekunów tych dzieci. W tym roku DWUP przeznacza na ten cel rekordowe fundusze – 56 mln zł. Obecnie pracujemy nad wyborem do dofinansowania spośród 29 projektów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top