ale z duszą

Nowoczesna, ale z duszą

w Region

Przyjazny wystrój, nowoczesny sprzęt, multimedia, ale przede wszystkim miejsce, które tętni życiem, edukuje i zaraża pasją do kultury – tak można powiedzieć o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach, która przeszła gruntowny remont.

Modernizacja biblioteki trwała niemal przez cały 2014 rok. Objęła trzy obszary: prace budowlane, zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia (meble biblioteczne, regały, krzesła, itp.). Odnowione pomieszczenia są klimatyzowane, wykonano nowy podjazd i toaletę dla niepełnosprawnych; do dyspozycji czytelników są nowe komputery, komputer serwerowy, ekran i projektor, głośniki. Czytelnicy mogą też na wygodnych kanapach poczytać czasopisma. – To miejsce tchnie pasją ludzi, którzy tu pracują, jestem pod wrażeniem tego, jak wiele się tu dzieje – podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Biblioteka zajmuje się przecież nie tylko promowaniem czytelnictwa, odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych. cieszę się, że mamy tak wyjątkowe miejsce.Remont świebodzickiej biblioteki odbył się ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 590 475,96 zł, dotacja ministerialna to kwota 442 852 tysiące stanowiła 75 % całości kwoty, a wkład gminy Świebodzice w to zadanie to kwota 147 623,97 zł czyli 25 % całości zadania. Udział świebodzickiej biblioteki w tym programie możliwy był dzięki rozszerzeniu tego programu, w roku 2013, na gminy powyżej 20 000 mieszkańców.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top