Nowy samochód dla druhów

w Boguszów Gorce

Na placu przed remizą przy ulicy Kościuszki zaprezentowano 10 grudnia nowy nabytek OSP Gorce. To nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd poświęcił proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego ks. Wojciech Baliński.

Samochód, który posłuży ochotnikom został zbudowany w Kielcach na podwoziu MAN-a specjalnie na ich potrzeby. Jego koszt to blisko 900 tys. złotych, z czego prawie 300 tys. stanowi dotacja z Gmina Miasto Boguszów-Gorce, 360 tys. zł kosztów zakupu pochodzi z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 200 tys. zł pokryła Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej, a 40 tys. zł przekazało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Nowy pojazd specjalny zastąpi wysłużony i wysoce awaryjny samochód marki Jelcz z 1994 roku. Zakup wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gmina Miasto Boguszów-Gorce oraz  pozwoli ochotnikom jeszcze sprawniej ratować zdrowie, życie, a także dobytek i mienie mieszkańców. Zanim wyruszy w swoją pierwszą akcję, pojazd będzie doposażony w sprzęt zakupiony w ramach programu „Mały Strażak” oraz ze środków pochodzących z dotacji z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Boguszów-Gorce na 2020 rok, a następnie zgłoszony Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych.

W powitaniu wozu w Boguszowie Gorcach uczestniczyli: gospodarz miasta Krzysztof Kumorek, Stanisław Urbaniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, Iwona Frankowska  Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego, Leonard Górski Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego, druhowie, mieszkańcy oraz osoby wspierające działania OSP Gorce.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*