O budżecie i mieście

O budżecie i mieście

w Aktualności

Gdybym była pesymistką, nie podołałabym swoim obowiązkom – mówi Alicja Ogorzelec – burmistrz Głuszycy, z którą rozmawia nasz portal.

– O Głuszycy znów głośno. Najpierw wieszczono referendum przeciw burmistrzowi, a teraz radni nie uchwalili budżetu.

– Rada Miejska nie uchwaliła budżetu i rzeczywiście pod tym względem należymy do wyjątkowych w skali kraju samorządów. Jako mieszkanka Głuszycy chcę jednak, abyśmy wyróżniali się w inny sposób. Zaproponowałam w połowie listopada 2011 r. plan dochodów i wydatków na 2012 rok najlepszy z możliwych. Zaplanowane są najpotrzebniejsze inwestycje, nie ma planu zamykania szkół, większe mają być nakłady na remonty w budynkach mieszkaniowych. W przedostatnim dniu stycznia 2012 r. projekt znalazł się w porządku obrad Rady, ale większość radnych powiedziała „nie". Wraz z panią skarbnik Ewą Kłusek odbyłam już rozmowy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i mam nadzieję, że RIO uchwali nam budżet. Co do referendum, jakie miało się odbyć, powiem tylko tyle: jestem wdzięczna tym, którzy wolą konstruktywne działania, a nie hasła bez pokrycia. Będę nadal pracować dla naszych mieszkańców, bo tego ludzie ode mnie oczekują. Niepowodzenie tych, którzy zbierali podpisy to dowód na to, że liczy się konkretna praca, a tanie obietnice nie znajdują wielu klientów.

– Jakie argumenty Pani zdaniem przemawiały za tym, aby uchwalić budżet?

– Jeśli mówimy o budżecie, to nie zapominajmy, że to jest dokument, jakim interesują się działacze samorządowi, politycy i media. Dla przeciętnego człowieka liczą się realne efekty. W trakcie sesji budżetowej radni otrzymali propozycje autopoprawek, które wychodziły naprzeciw najważniejszym i najpilniejszym wnioskom radnych. Te autopoprawki również odrzucono. Mogę tylko zapytać, dlaczego radni odrzucili budżet, który po raz pierwszy od kilku lat wyraźnie stabilizował sytuację finansową Gminy. Mogę tu przypomnieć, że w roku 2009 zaciągnięte zostały zobowiązania w wysokości 2 251 418,55 zł, które spłaciłam w roku 2010. W roku 2011 spłaciłam zobowiązania zaciągnięte w roku 2010 na kwotę 2 258 592,14 zł. W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowaliśmy dochody w wysokości 24 209 258 zł. Natomiast wydatki na poziomie 22 300 736 zł., w tym nadwyżka w kwocie 1 908 522 zł. Gdy poprzednicy zaciągali zobowiązania było dobrze, gdy chcemy je uregulować, jest niedobrze. Tak sądzi większość, lecz ja się z tym nie zgadzam.

– Może gdyby było więcej inwestycji…

– Owszem, inwestycji chcielibyśmy mieć więcej. Nikt rozsądny jednak nie planuje wydawać więcej pieniędzy, niż ma. W roku 2012 na inwestycje zamierzamy wydać 1 390 550 zł. Na tę kwotę składają się: rewitalizacja 767 000 zł, drogi – 532 000 zł i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 – 91 150 zł. W roku 2012 na remonty w budynkach mieszkaniowych przeznaczyć chcemy kwotę 700 000 zł. W 2011 r. złożony został wniosek o przyznanie dotacji na naprawę murów oporowych na cieku R-20 w Grzmiącej, której wartość oszacowano na 1 350 000 zł. Na tyle nas stać i to chcemy zrealizować. Oczywiście, że nasze potrzeby są większe, jednak dokonujemy wyborów kierując się zarówno oczekiwaniami mieszkańców, jak i możliwościami finansowymi. Mogłabym zapytać o powód, dla którego większość radnych nie chciała uchwalenia budżetu z tymi właśnie inwestycjami? Tym bardziej, że wszystkie wymienione przedsięwzięcia podjąć chcemy w oparciu o wsparcie środkami zewnętrznymi.

– Zachowuje Pani mimo wszystko optymizm?

– Gdybym była pesymistką, nie podołałabym swoim obowiązkom. Głuszyca w 2012 roku będzie obchodzić 50-lecie praw miejskich. Głuszyca to piękna cząstka Dolnego Śląska i wielu fantastycznych ludzi, którzy tu żyją i pracują. Jestem mocno przekonana, że tak jak po zimie nadejdzie wiosna, tak po tych chwilowych kłopotach, podejmiemy kolejne wspólne inicjatywy dla Głuszycy. Nie może być inaczej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top