O polityce miejskiej i nie tylko

O polityce miejskiej i nie tylko

w Aktualności

– Toczącą się obecnie dyskusję na temat uwzględniania wymiaru terytorialnego w polityce rozwoju pragniemy wzbogacić o praktyczne spostrzeżenia i propozycje wynikające z doświadczeń w zarządzaniu rozwojem i prowadzeniu współpracy na miejskich obszarach funkcjonalnych – mówił Andrzej Porawski dyrektor biura Związku Miast Polskich, podczas wartsztaów, które zorganizowano dzisiaj w zamku Ksiąz.

Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali eksperci na co dzień zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi miejskich obszarów funkcjonalnych w różnych ich wymiarach: przedstawiciele samorządów terytorialnych, środowisk naukowych, partnerów społecznych i gospodarczych. Problematyka zarządzania rozwojem i budowania współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych jest coraz bardziej widoczna w dyskusji publicznej, a potrzeba zintegrowanego planowania i zarządzania często formułowana jest przez samych obywateli na różnych forach i w różnych tematach. Potrzeba ta wynika wprost z wyraźnie dostrzegalnej konieczności rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań w skali całych aglomeracji. Wyraz temu dano m.in. w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w których mowa o większej terytorializacji polityki rozwoju, która pozwolić ma na trafniejsze uwzględnianie w polityce regionalnej zróżnicowań przestrzennych.  Otworzy to możliwość podejmowania działań lepiej dostosowanych do specyfiki danego miejsca – "szytych na miarę". Co więcej, pozwoli na lepsze wykorzystanie specyficznych potencjałów tak określonych terytoriów. – Toczącą się obecnie dyskusję na temat uwzględniania wymiaru terytorialnego w polityce rozwoju pragniemy wzbogacić o praktyczne spostrzeżenia i propozycje wynikające z doświadczeń w zarządzaniu rozwojem i prowadzeniu współpracy na miejskich obszarach funkcjonalnych – mówił Andrzej Porawski dyrektor biura Związku Miast Polskich.  – Nasza wizyta w Wałbrzych jest nieprzypadkowa. Aglomeracja Wałbrzyska korzystnie wyróżnia się na tle innych w Polsce. Prezydent Wałbrzycha Roman Szłemej podjął się wyzwania historycznego, dlatego spotykamy się tutaj by czerpać z waszych doświadczeń – dodał Porawski. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje, że wnioski z warsztatów i rekomendacje będą stanowiły istotny wkład (w postaci określonych zapisów) do Krajowej Polityki Miejskiej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Srebrny Krzyż dla starosty

Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu wałbrzyskiego został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi .

Pierwszy etap wykonany

Blisko 3,2 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi powiatowej nr 3383D- ul.

Powiat pomaga

Żarowski Eletrolux przekazał powiatowi wałbrzyskiemu zmywarkę. Sprzęt trafił do miejsca, gdzie przebywają

Toyota z pomocą Ukrainie

Aż230 obywateli Ukrainy pracuje łącznie w fabrykach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach.
Go to Top